Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., 

vyhlásil prezident republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil datum jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.