Ukládání odpadů

vyřizuje odbor životního prostředí a majetkoprávní, oddělení péče o zeleň a údržbu

Podrobné informace, kam ekologicky ukládat jednotlivé druhy odpadů naleznete zde (odkaz vede na web hl. m. Prahy).

Mapa tříděného odpadu

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů 2023.

Kontejnery na objemný odpad

V Miškovicích (Na Kačence) a v Třeboradicích (parkoviště u hřbitova ) jsou v souladu s harmonogramem umístěny kontejnery na objemný odpad určené výhradně občanům městské části Praha-Čakovice (tj. osobám, které mají trvalé bydliště v městské části). 

Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky, autobaterie), dále stavební, živnostenský odpad a bioodpad.

Kontejnery jsou přistaveny mezi 14.00 a 18.00 hodinou podle harmonogramu. Služba je poskytována zdarma.

Kontejnery na bioodpad

V Miškovicích (Na Kačence) a v Třeboradicích (parkoviště u hřbitova ) jsou v souladu s harmonogramem umístěny kontejnery na bioodpad určené výhradně občanům městské části Praha-Čakovice (tj. osobám, které mají trvalé bydliště v městské části). 

Do kontejnerů patří především bioodpad ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu. nepatří do nich živočišné zbytky. 

Kontejnery jsou přistaveny mezi  9.00 a 12.00 hod podle harmonogramu. Služba je poskytována zdarma.

Od roku 2022 je služba sběru, svozu a zpracování bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitosti bezplatná. Podrobnosti zde.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů

V ulici Na Bahnech je stanoviště velkoobjemových kontejnerů k uložení velkoobjemového odpadu, sutě, bioodpadu či pneumatik. Tato služba je poskytována za poplatek schválený radou MČ Praha – Čakovice, a to dle velikosti odpadu. Další informace na OŽPaMp, oddělení péče o zeleň a údržbu MČ tel. 283 061 431. Služba je určena výhradně občanům městské části Praha-Čakovice.

ceník je ke stažení zde

Provozní doba:

letní
(1.4. - 31.10.)

  • středa   15.00 – 18.00 hod
  • sobota, neděle  13.00 - 17.00 hod

zimní
(1.11. - 31.3.)

  • středa   15.00 - 16.00 hod
  • sobota, neděle 12.00 -16.00 hod

Potravinářské oleje a tuky

Nádoby jsou umístěny na stanovišti:

  • 008 Na Bahnech (Čakovice)
  • 025 Na Kačence (Miškovice) 
  • 029 Marie Podvalové (Čakovické sídliště) 

Oleje je možné odevzdávat pouze v uzavřených plastových nádobách, nejlépe v PET lahvích, z důvodu následné manipulace. Oleje nesmí být ukládány ve skleněných lahvích, igelitových taškách a pytlících. Do nádob nepatří minerální oleje, barvy ani rozpouštědla. 

Více informací najdete na stránkách MHMP zde.

Bioodpad

Pražský magistrát zajišťuje svoz bioodpadu z domácností za výhodných podmínek. 

Ceník:

  • popelnice o objemu 120 l při svozu 1 x 14 dní 56 Kč měsíčně,
  • popelnice o objemu 240 l při svozu 1 x 14 dní 90 Kč měsíčně.

Hnědou nádobu určenou pro bioodpad lze elektronicky objednat na webu https://bio.praha.eu/formular/ .

Zpětný odběr pneumatik

Místa zpětného odběru pneumatik v městské části Praha-Čakovice:

Autoservis Petr Špaček, Kostelecká 933/77a

Petr Ševčík pneuservis, Ostravická 188/13

Pneu Procházka s.r.o., Kostelecká 884

PNEUSERVIS MAREK HAVLÍN, Cukrovarská 989 (Areál Salena Transport s.r.o.) 

Salena services spol. s.r.o., Cukrovarská 989

Pneu – Hru, Schoellerova 19/64

Další místa zpětného odběru pneumatik 

Eltma  https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

Informace o zpětném odběru pneumatik od ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu
Informace o zpětném odběru pneumatik od hlavního města Prahy
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/prvni_kolektivni_system_zpetneho_odberu.html

Na uvedená místa nelze odevzdávat pneumatiky, které jsou již v režimu odpadu – pneumatiky z černých skládek, staré zásoby pneumatik, pneumatiky ze siláží, vrakovišť apod.