Úřední deska


Veškeré dokumenty, které mají být podle zákona zveřejněny, jsou vyvěšeny jak na elektronické úřední desce, tak na „kamenné úřední desce“ a jejich obsah je vždy shodný. „Kamenná úřední deska“ je umístěna před budovou radnice ÚMČ Praha-Čakovice ve skleněných vitrínách a je přístupná 24 hodin denně.
        (d.m.yyyy)  

Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázev a oblastÚřad
19.09.202325.10.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 32 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

19.09.202325.10.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 26 - opakované veřejné projednání Z 3500/26 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

18.09.202302.11.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

18.09.202325.10.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změnu vlny 10 Z 3088/10 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

12.09.202329.09.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Tryskovická, k.ú. Třeboradice
Veřejná vyhláška
MČ Praha 18

06.09.202310.10.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

06.09.202310.10.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 a VVURÚ ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

23.08.202329.09.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3617/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

23.08.202329.09.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3582/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

23.08.202329.09.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3576/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP