Stručně o městské části

Městská část Praha-Čakovice leží v nejsevernějším cípu hlavního města. S rozlohou 1019 hektarů jde o největší městskou část na severním okraji Prahy a 13. největší celkově. Sousedí s dalšími pražskými městskými částmi Letňany, Ďáblicemi, Březiněvsí, Vinoří a Kbely a také s obcemi Středočeského kraje Hovorčovicemi, Mírovicemi (Velení) a Přezleticemi.

Byla ustavena 24. listopadu 1990 a tvoří ji katastrální území Čakovic, Miškovic a Třeboradic. Rozšířenou přenesenou působnost pro městskou část vykonává od 1. listopadu 2007 úřad městské části Praha 18 se sídlem v Letňanech. Katastr Čakovic a Třeboradic protíná železniční trať Praha – Turnov – Tanvald, v blízkosti západního okraje městské části prochází Prosecká radiála, která za hranicemi města pokračuje jako dálnice D8.

První písemné zmínky o Čakovicích pocházejí už z konce 11. století, nejpozději od roku 1352 zde stál kostel. Významný rozkvět zaznamenala obec v druhé polovině 19. století v souvislosti se založením a provozem Pražského cukrovaru vídeňského továrníka Alexandra Schoellera. V roce 1968 byly Čakovice s Miškovicemi a Třeboradicemi připojeny k Praze.

Přirozené centrum Čakovic se nalézá v okolí kostela sv. Remigia, který je dominantou území. V centru se nacházejí objekty úřadu městské části, klasicistní zámek s rozsáhlým parkem, budova gymnázia, pobočka pošty, obchody a restaurace. Na západě přiléhá k centrální části areál bývalého cukrovaru.

Na sever od zámeckého parku směrem na Třeboradice se nachází nová zástavba bytových domů - Sídliště Čakovice. Na sever od centrální Cukrovarské ulice převažují rezidenční oblasti tvořené rodinnými domy, jižní část Čakovic tvoří zejména bytové domy z druhé poloviny 20. století, postavené pro potřeby někdejšího průmyslového podniku Avia.

Katastrální území Miškovic a Třeboradic je téměř čistě rezidenční. V Třeboradicích výrazně převažuje zástavba rodinných domů s přirozeným centrem na Slaviborském náměstí v sousedství rybníka a kostela Nanebevzetí Panny Marie. Miškovice jsou rovněž převážně rezidenční oblastí, v centrální části katastru se však nachází i bytové domy včetně panelových.

Znak městské části

Použití znaku jakékoliv městské části či obce podléhá schválení orgánů příslušné městské části či obce. V opačném případě dochází k porušení platné legislativy ČR. Máte-li zájem o použití znaku MČ Praha-Čakovice, podejte prosím žádost s uvedením způsobu užití na adresu: Rada městské části Praha-Čakovice, nám. 25. března 121/1, 196 00  Praha 9