Participativní rozpočet

Participativní rozpočet umožňuje veřejnosti zapojit se do rozhodování o využití veřejných peněz pro rozvoj městské části. Zapojuje veřejnost přímo do rozhodovacího procesu o rozpočtu městské části a umožňuje jí nahlédnout do fungování úřadu a volených orgánů. Občané mají možnost navrhovat projekty ke zlepšení kvality života a veřejného prostoru, účastnit se diskuzí nad projekty a hlasovat o vítězných návrzích.

Pravidla participativního rozpočtu Počítáme s vámi (2023)

Počítáme s

www.pocitamesvami.cz