Úřední deska


Veškeré dokumenty, které mají být podle zákona zveřejněny, jsou vyvěšeny jak na elektronické úřední desce, tak na „kamenné úřední desce“ a jejich obsah je vždy shodný. „Kamenná úřední deska“ je umístěna před budovou radnice ÚMČ Praha-Čakovice ve skleněných vitrínách a je přístupná 24 hodin denně.
        (d.m.yyyy)  

Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázev a oblastÚřad
10.06.202426.06.2024

Vyhlášení záměru pronajmout část pozemku parc. č. 304 obec Praha, k. ú. Miškovice
Záměry
MČ Praha-Čakovice

04.06.202420.06.2024

Vyhlášení záměru prodat pozemek parc. č. 138 obec Praha, k. ú. Čakovice
Záměry
MČ Praha-Čakovice