Třeboradický hřbitov

Třeboradický hřbitov je ve vlastnictví hlavního města Prahy a Statutem hl. m. Prahy byl svěřen do správy Městské části Praha-Čakovice. Správu pohřebiště vykonává MČ Praha Čakovice – Odbor životního prostředí a majetkoprávní ve spolupráci s Odborem rozvoje a údržby obce.

Dokumenty ke stažení:
Řád veřejného pohřebiště

Ceník (platný od 01.10.2018)

Ceník (platný od 01.06.2018)

Smlouva o nájmu hrobového místa (vzor)

Kontaktní osoba:
Jana Gondeková (OŽPaMp), tel.: 283061435, mail: gondekova@cakovice.cz  !!! Dovolená v termínu 31.07. - 11.08.2023 !!!

zveřejněno 04.01.2021 | UMC_051 UMC