Poukázky pro seniory

vyřizuje odbor školství, kultury a sportu

Poukazy do Lékárny Bechyňská ((Cukrovarská 173, Čakovice) je možné vyzvednout v kanceláři č. 105 (podatelna) během úředních hodin.

Nárok na poukazy má každý senior s trvalým pobytem na území městské části Praha-Čakovice, který dosáhl věku 65 let.

Po předložení občanského průkazu obdrží každý senior proti podpisu 3 poukázky v celkové hodnotě 250,- Kč (rozděleno na 2x 100,- Kč a 1x 50,- Kč). Platnost poukazu je neomezená. 

Poukázky budou vydávány do 30. listopadu 2023.