Úřední deska


           

Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázev a oblastÚřad
01.12.202019.01.2021

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

25.11.202030.11.2023

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - dodatky - veřejné kopie
Různé
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - dodatky - veřejné kopie

18.11.202008.12.2020

ZÁMĚR pronájmu nebytového prostoru - garáže ev. č. 93, na pozemku parc. č. 1348/124, obec Praha, k. ú. Čakovice
Různé
MČ Praha-Čakovice

18.11.202007.12.2020

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení - Souvislá údržba cyklostezek, MČ Praha-Čakovice
Různé
MČ Praha-Čakovice

04.11.202004.11.2021

Rozpočtové opatření č. 13 RMČ pro rok 2020
Různé
MČ Praha-Čakovice

01.10.202001.10.2021

Rozpočtové opatření č. 12 RMČ rok 2020
Různé


23.09.202028.12.2020

Vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2021
Různé


23.09.202024.09.2021

Rozpočtové opatření č. 11 RMČ pro rok 2020
Různé


03.09.202003.09.2023

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - dodatky - veřejné kopie
Různé


08.07.202008.07.2023

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - dodatky - veřejné kopie
Různé


20.08.202020.08.2021

Rozpočtové opatření č. 10 RMČ pro rok 2020
Různé


23.07.202024.07.2021

Rozpočtové opatření č. 9 RMČ pro rok 2020
Různé


23.07.202024.07.2021

Rozpočtové opatření č. 8 RMČ pro rok 2020
Různé


01.07.202001.07.2021

Rozpočtové opatření č. 7 RMČ pro rok 2020
Různé


24.06.202024.06.2021

Rozpočtové opatření č. 6 RMČ pro rok 2020
Různé


01.06.202030.06.2023

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - veřejné kopie
Různé


27.05.202027.05.2021

Rozpočtové opatření č. 5 RMČ rok 2020
Různé
Závěrečný účet rok 2019 MČ Praha-Čakovice
Různé


06.05.202007.05.2021

Rozpočtové opatření č. 4 RMČ rok 2020
Různé


15.04.202016.04.2021

Rozpočtové opatření č. 3 RMČ rok 2020 ze dne 8.4.2020
Různé


19.03.202019.03.2021

Rozpočtové opatření č. 2 RMČ ze dne 16.03.2020
Různé


02.03.202002.03.2021

Rozpočtové opatření č. 1 RMČ rok 2020
Různé
Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu do r. 2025
Různé


20.12.201921.12.2020

Rozpočtové opatření č. 23 a č. 24 RMČ rok 2019
Různé


19.12.201919.12.2020

Rozpočtové opatření č. 21, č. 22 RMČ rok 2019
Různé


18.12.201918.12.2020

Rozpočtové opatření č. 7, č. 8, č. 9 ZMČ rok 2019
Různé


04.12.201904.12.2020

Rozpočtové opatření RMČ č. 20 rok 2019
Různé


13.11.201915.11.2022

Veřejnoprávní smlouvy, část 4
Různé


07.11.201907.11.2022

Smlouva o návratné finanční výpomoci
Různé


21.06.201923.06.2022

Veřejnoprávní smlouvy, část 3
Různé


12