Samospráva

Samosprávu městské části zajišťují volené orgány, zastupitelstvo a rada. 

Samospráva se stará o chod městské části, správu majetku, kulturní, sportovní a společenský rozvoj.


Radnice MČ