Czech POINT

cp_logo_CMYK.jpg

Slouží jako kontaktní místo výkonu veřejné správy. Jedná se o službu, která zjednodušuje komunikaci občanů s veřejnými institucemi. Nabízí tyto služby:

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů
  • podání vůči státní správě
  • konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak
  • založení a správa datové schránky
  • a další.

Katastr nemovitostí

Obdržíte: částečný nebo úplný výpis z katastru nemovitostí
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík
Obdržíte: platný nebo úplný výpis z obchodního rejstříku
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: IČ – identifikační číslo subjektu
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Živnostenský rejstřík
Obdržíte: výpis ze živnostenského rejstříku
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: IČ – identifikační číslo podnikatele/fyzické osoby nebo právnické osoby
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Rejstřík trestů
Obdržíte: úplný výpis z evidence Rejstříku trestů
Za jak dlouho: na počkání
Kdo může žádat a co musíte předložit:
1. osoba, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká, předloží platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
2. zmocněnec předloží úředně ověřenou plnou moc osoby, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká, a svůj platný průkaz totožnosti
Poplatek: 100 Kč za úplný výpis z evidence Rejstříku trestů.

Výpis z bodového hodnocení řidiče
Obdržíte:
výpis z bodového hodnocení řidiče
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: občanský průkaz a řidičský průkaz
Kdo může žádat:
1. osoba, které se výpis z bodového hodnocení řidiče týká, předloží platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
2. zmocněnec předloží úředně ověřenou plnou moc osoby, které se výpis týká, a svůj platný průkaz totožnosti
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z insolvenčního rejstříku
Obdržíte:
výpis z insolvenčního rejstříku
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: IČO nebo jméno
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Obdržíte:
výpis kvalifikovaných dodavatelů
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: IČO, u zahraničních subjektů číslo organizace
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku