Odbor školství, kultury a sportu

 • Odbor zajišťuje agendu školství v samosprávné působnosti.
 • Spravuje místní knihovny a zajišťuje jejich činnost.
 • Spravuje nízkoprahové centrum pro školní mládež a zajišťuje jeho činnost.
 • Spravuje Klub seniorů a zajišťuje jeho činnost.
 • Zajišťuje vztahy s veřejností – časopis, webové stránky městské části a další.
 • Vede evidenci došlých stížností a petic a žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a kontroluje jejich vyřizování. Sestavuje roční výroční zprávy.
 • Vede evidenci evidenčních listů veřejných zakázek.
 • Zajišťuje organizaci kulturních akcí městské části.
 • Zajišťuje přípravu a průběh výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách.
 • Vykonává administrativní práce související s činností odboru.
 • Spolupracuje s dalšími odbory Úřadu městské části.
 • Vykonává další práce uložené vedením Úřadu městské části.
 JménoFunkceTelefonE-mail
Horský Lukáš referent 277003447 lukas.horsky@cakovice.cz
Jiruškova Jana referent 283061427 jiruskova@cakovice.cz
Marszálková Kateřina pověřena vedením 283 061 426 marszalkova@cakovice.cz