Odbor bytového hospodářství a správy budov - OBHSB

  • Zajišťuje správu, provoz, údržbu a opravy domovního bytového a nebytového fondu ve správě MČ.
  • Zajišťuje evidenci a předpisy nájemného, úhrady a vyúčtování služeb.
  • Vyhotovuje nájemní a jiné smlouvy, týkající se spravovaného majetku.
  • Zajišťuje správu sportovních zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část (veřejné hřiště a sportovní hala).
  • Zajišťuje přípravu a průběh výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách.
  • Vykonává administrativní práce související s činností odboru.
  • Spolupracuje s dalšími odbory Úřadu městské části.
  • Vykonává další práce, uložené vedením Úřadu městské části.
 JménoFunkceTelefonE-mail
Baťková Markéta vedoucí odboru 283 061 429 batkova@cakovice.cz
Mládková Jana 777 482 991 mladkova@cakovice.cz
Tomasová Linda referent 283 061 428 tomasova@cakovice.cz
Váňová Pavla referent 283 061 430 vanova@cakovice.cz
Vecková Adéla referent 277 003 443 veckova@cakovice.cz