Rybářské lístky

vyřizuje odbor občanskosprávní

Pro vydání rybářského lístku je třeba doložit:

pro první rybářský lístek

 • žádost o rybářský lístek (ke stažení zde)
 • občanský průkaz
 • osvědčení o získané kvalifikaci vydané rybářským svazem
 • zaplacení správního poplatku
 • děti do 15-ti let rodný list

pro další rybářský lístek

 • žádost o rybářský lístek (ke stažení zde)
 • občanský průkaz
 • dříve vydaný rybářský lístek
 • popř. jiný doklad osvědčující, že občan již majitelem rybářského lístku byl
 • zaplacení správního poplatku

cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se

 • dříve vydaným rybářským lístkem, popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl
 • osvědčením o získané kvalifikaci nebo licencí nebo obdobným dokladem vydaným ve státě, jehož je občanem
 • platným pasem nebo dokladem o pobytu na území ČR
 • zaplaceným správním poplatkem na pokladně