Přidělení bytu

vyřizuje odbor bytového hospodářství a správy budov

Postup pro zájemce o přidělení bytu:

  • vyplnit „žádost o zařazení do seznamu zájemců o přidělení bytu“ (dále jen „žádost“). Veškeré osoby zapsané v žádosti a jsou zletilé (nad 18let) musí podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů,
  • žádost je ke stažení zde,
  • uhradit částku 500,- Kč na pokladně ÚMČ Praha-Čakovice nebo na účet č. 9021-2000922389/0800, VS:6490001. Do poznámky pro příjemce uveďte: žádost o byt a vaše příjmení,
  • do podatelny ÚMČ Praha-Čakovice přinést vyplněnou a podepsanou žádost i s potvrzením o úhradě částky 500,- Kč nebo vše poslat na info@cakovice.cz,
  • po zaevidování obdržíte dopis s informací, pod jakým číslem je vaše žádost vedena,
  • nového zájemce o byt navrhuje radě městské části bytová komise.

Bližší informace na telefonním čísle 283 061 428 nebo na e-mailu tomasova@cakovice.cz.

Postup při prodlužování nájemní smlouvy zde.