Úřední deska


           

Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázev a oblastÚřad
04.08.202111.10.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Volby
MČ Praha-Čakovice

28.07.202111.10.2021

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021


22.07.202121.10.2021

Oznámení o možnosti vyzvednutí odstraněného vozidla
Různé
Správa služeb hlavního města Prahy

19.07.202119.07.2022

Rozpočtová opatření č. 24, 25, 26, 27, 28 a 29 RMČ pro rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

19.07.202104.08.2021

Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení - elektrifikace úseku Praha - Kostelec nad Labem, k. ú. Letňany
Různé
Krajský úřad Středočeského kraje

19.07.202104.08.2021

Oznámení o nálezu zbraně v obvodu městské části Praha Čakovice
Různé
PČR OŘ Praha III, MO Čakovice

18.07.202125.08.2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3416/24 a Z 3419/24 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

18.07.202125.08.2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107/10 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
Veřejná vyhláška
MHMP

18.07.202125.08.2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

15.07.202115.08.2021

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Čakovice ze dne 28. června 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

07.07.202105.08.2021

Veřejná zakázka - Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice - Etapa A
Stavební řízení
MČ Praha-Čakovice

01.07.202130.09.2021

Grantový program podpory sportu a tělovýchovy MČ Praha-Čakovice pro rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

01.07.202112.08.2021

Usnesení o vydání dražební vyhlášky o provedení elektronické dražby nemovitostí věcí dne 11.08.2021
Různé
Exekutorský úřad Klatovy

30.06.202130.06.2022

Rozpočtové opatření č. 18 RMČ pro rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

30.06.202130.06.2022

Rozpočtová opatření č. 19, 20, 21, 22 a 23 RMČ pro rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

24.06.202107.09.2021

Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže ev. č. 155, na pozemku parc. č. 1348/183, k.ú. Čakovice
Záměry
MČ Praha-Čakovice

24.06.202107.09.2021

Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže ev. č. 32, na pozemku parc. č. 1348/306, k.ú. Čakovice
Záměry
MČ Praha-Čakovice

21.06.202109.08.2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

11.06.202111.06.2022

Rozpočtové opatření č. 14, 15, 16 a 17 RMČ ze dne 9. 6. 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

07.05.202108.05.2024

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Různé
MČ Praha-Čakovice

05.05.202105.05.2022

Rozpočtové opatření č. 13 RMČ ze dne 5. 5. 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

23.04.202126.04.2024

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - veřejné kopie
Různé
MČ Praha-Čakovice

22.04.202122.04.2022

Rozpočtová opatření č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 RMČ rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

20.04.202121.04.2024

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - veřejné kopie
Různé
MČ Praha-Čakovice

01.04.202101.04.2022

Rozpočtové opatření č. 4 a 5 RMČ rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

18.03.202130.04.2022

Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

18.03.202130.04.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu do r. 2026
Různé
MČ Praha-Čakovice

11.03.202111.03.2022

Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 RMČ rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

01.02.202102.02.2024

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - dodatky - veřejné kopie
Různé
MČ Praha-Čakovice

12.01.202112.01.2022

Rozpočtové opatření č. 16 RMČ pro rok 2020
Různé
MČ Praha - Čakovice

12