Úřední deska


Veškeré dokumenty, které mají být podle zákona zveřejněny, jsou vyvěšeny jak na elektronické úřední desce, tak na „kamenné úřední desce“ a jejich obsah je vždy shodný. „Kamenná úřední deska“ je umístěna před budovou radnice ÚMČ Praha-Čakovice ve skleněných vitrínách a je přístupná 24 hodin denně.
        (d.m.yyyy)  

Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázev a oblastÚřad
29.11.202216.01.2023

Počet a sídlo volebních okrsků
Volby
MČ Praha-Čakovice

29.11.202216.01.2023

Jmenování zapisovatelů volebních okrskových komisí
Volby
MČ Praha-Čakovice

29.11.202219.12.2022

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent odboru školství kultury a sportu
Volná místa
MČ Praha-Čakovice

21.11.202208.12.2022

Záměr pronájmu nebytového prostoru - části budovy č.p. 9, postavené na pozemku parc. č. 270, obec Praha, k.ú. Třeboradice.doc
Záměry
MČ Praha-Čakovice

21.11.202208.12.2022

Záměr pronájmu části budovy č. p. 500, postavené na pozemku parc. č. 1025, obec Praha, k. ú. Čakovice
Záměry
MČ Praha-Čakovice

09.11.202210.01.2023

Zveřejnění Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m.Prahy pro rok 2023
Různé
MHMP

09.11.202216.01.2023

Rozhodnutí předsedy senátu parlamentu ČR ze dne 27. června o vyhlášení volby prezidenta republiky
Volby


09.11.202216.01.2023

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Volby
MČ Praha-Čakovice

09.11.202211.01.2023

Žádost o vydání voličského průkazu
Volby
MČ Praha-Čakovice

07.11.202214.12.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Anenská
Veřejná vyhláška
MHMP

07.11.202214.12.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

07.11.202214.12.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

07.11.202214.12.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3580/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

07.11.202214.12.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 37 Z 3585/37, Z 3586/37 a Z 3587/37 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

07.11.202214.12.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 17 - opakované veřejné projednání Z 3212/17 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

03.11.202231.01.2024

Program pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2023
Různé
MČ Praha-Čakovice

11.10.202212.10.2023

Rozpočtové opatření č. 53-60 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

24.09.2022

Výsledky voleb do zastupitelstva hl.m. Prahy a do zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
Volby do zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstva MČ Praha-Čakovice 23. - 24.9. 2022
MČ Praha-Čakovice

02.09.202204.09.2023

Rozpočtové opatření č. 48-52 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

01.08.202201.08.2023

Rozpočtové opatření č. 46 a 47 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

28.07.202230.07.2025

Veřejná kopie – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Různé
MČ Praha-Čakovice

22.07.202223.07.2025

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Různé
MČ Praha-Čakovice

11.07.202212.07.2023

Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 ZMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

07.07.202208.07.2023

Rozpočtové opatření č. 41-45 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

09.06.202209.06.2023

Rozpočtové opatření č. 33-40 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

02.06.202230.06.2023

Závěrečný účet 2021 MČ Praha-Čakovice
Různé
MČ Praha-Čakovice

19.05.202219.05.2023

Rozpočtové opatření č. 28-32 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

20.04.202221.04.2023

Rozpočtové opatření č. 27 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

07.04.202207.04.2023

Rozpočtová opatření č. 6-24 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

07.04.202207.04.2023

Rozpočtová opatření č. 25 a 26 RMČ na rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

12