Úřední deska


Veškeré dokumenty, které mají být podle zákona zveřejněny, jsou vyvěšeny jak na elektronické úřední desce, tak na „kamenné úřední desce“ a jejich obsah je vždy shodný. „Kamenná úřední deska“ je umístěna před budovou radnice ÚMČ Praha-Čakovice ve skleněných vitrínách a je přístupná 24 hodin denně.
        (d.m.yyyy)  

Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázev a oblastÚřad
20.09.202306.10.2023

Opatření obecné povahy - dočasná uzavírka komunikace Na Zlaté - Třeboradické posvícení dne 23.9.2023
Různé
MČ Praha 18

20.09.202306.10.2023

Rozhodnutí o uzavírce komunikace Na Zlaté - Třeboradické posvícení dne 23.9.2023
Různé
MČ Praha 18

19.09.202325.10.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 32 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

19.09.202325.10.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 26 - opakované veřejné projednání Z 3500/26 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

18.09.202302.11.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

18.09.202325.10.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změnu vlny 10 Z 3088/10 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

18.09.202326.09.2023

Svolání 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Čakovice v pondělí dne 25.9.2023
Různé
MČ Praha-Čakovice

14.09.202302.10.2023

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1288/114 v obci Praha, k.ú. Čakovice
Záměry
MČ Praha-Čakovice

12.09.202329.09.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Tryskovická, k.ú. Třeboradice
Veřejná vyhláška
MČ Praha 18

07.09.202325.09.2023

Záměr směny části pozemku parc. č. 473/6 za pozemek parc. č. 473/8 vše v obci Praha, k. ú. Třeboradice
Záměry
MČ Praha-Čkovice

06.09.202310.10.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

06.09.202310.10.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 a VVURÚ ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

30.08.202306.10.2023

Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí dne 5.10.2023 - PROLOGGIO a.s.
Různé
Exekutorský úřad Praha-západ

23.08.202329.09.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3617/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

23.08.202329.09.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3582/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

23.08.202329.09.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3576/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

10.07.202310.07.2024

Rozpočtové opatření č. 32-41 pro rok 2023
Různé
MČ Praha-Čakovice

08.06.202309.06.2024

Rozpočtové opatření č. 29, 30 a 31 pro rok 2023
Různé
MČ Praha-Čakovice

29.05.202330.05.2024

Rozpočtové opatření č. 28 pro rok 2023
Různé
MČ Praha-Čakovice

26.05.2023

Závěrečný účet 2022 MČ Praha-Čakovice
Různé
MČ Praha-Čakovice

12.05.202313.05.2024

Rozpočtové opatření č. 26 a 27 pro rok 2023
Různé
MČ Praha-Čakovice

20.04.202321.04.2024

Rozpočtové opatření č. 10-24 pro rok 2023
Různé
MČ Praha-Čakovice

20.04.202321.04.2024

Rozpočtové opatření č. 25 pro rok 2023
Různé
MČ Praha-Čakovice

30.03.202331.03.2024

Rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2023
Různé
MČ Praha-Čakovice

27.03.202331.03.2026

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací – veřejné kopie
Různé
MČ Praha-Čakovice

20.03.202330.04.2024

Schválený rozpočet 2023 a střednědobý výhled příspěvkových organizací MČ Praha-Čakovice
Různé
MČ Praha-Čakovice

08.03.202331.03.2024

Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice 2023
Různé
MČ Praha-Čakovice

08.03.202331.03.2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu do r. 2028 MČ Praha-Čakovice
Různé
MČ Praha-Čakovice

02.03.202303.03.2024

Rozpočtové opatření č. 2-8 pro rok 2023
Různé
MČ Praha-Čakovice

20.02.202320.02.2024

Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2023
Různé
MČ Praha-Čakovice

12