Úřední deska


Veškeré dokumenty, které mají být podle zákona zveřejněny, jsou vyvěšeny jak na elektronické úřední desce, tak na „kamenné úřední desce“ a jejich obsah je vždy shodný. „Kamenná úřední deska“ je umístěna před budovou radnice ÚMČ Praha-Čakovice ve skleněných vitrínách a je přístupná 24 hodin denně.
        (d.m.yyyy)  

Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázev a oblastÚřad
17.05.202403.06.2024

Vyhlášení záměru pronajmout pozemek parc. č. 1208/37 v obci Praha, k. ú. Čakovice
Záměry
MČ Praha-Čakovice

17.05.202403.06.2024

Vyhlášení záměru pronajmout pozemek parc. č. 1288/24 v obci Praha, k. ú. Čakovice
Záměry
MČ Praha-Čakovice

15.05.202431.05.2024

Rozhodnutí a Opatření obecné povahy - uzavírka komunikace Hamplova, k.ú. Třeboradice
Různé
MČ Praha 18

09.05.202408.06.2024

Jmenování členů okrskové volební komise - Volby do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024
Volby
MČ Praha-Čakovice

06.05.202407.05.2025

Rozpočtové opatření č. 12 – 14 pro rok 2024
Různé
MČ Praha-Čakovice

06.05.202424.05.2024

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Babiččina dne 23.5.2024
Různé
PREdistribuce, a.s.

02.05.202420.05.2024

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu komunikace Danielova, k.ú. Čakovice - Guláš šou
Různé
MČ Praha 18

02.05.202424.05.2024

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 23.5.2024 v ulici Jizerská, Dr. Marodyho a Otavská
Různé
PREdistribuce, a.s.

02.05.202420.05.2024

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na komunikacích Marie Podvalové a NN7355 v MČ Praha Čakovice
Veřejná vyhláška
MČ Praha 18

29.04.202431.05.2024

Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Veřejná vyhláška
FÚ pro hlavní město Prahu

29.04.202405.06.2024

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 15 - opakované veřejné projednání Z 3230/15 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

29.04.202405.06.2024

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3896/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

29.04.202405.06.2024

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 09 - opakované veřejné projednání Z 3006/09 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

29.04.202405.06.2024

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 - opakované veřejné projednání Z 3087/10 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

29.04.202405.06.2024

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3768/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

29.04.202405.06.2024

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 30 Z 3542/30, Z 3759/30 a Z 3793/30 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

26.04.202428.05.2024

Záměr pronájmu bytu č. 5, na adrese U Párníků 609/15, Praha-Čakovice
Záměry
MČ Praha-Čakovice

22.04.202408.06.2024

Počet a sídlo volebních okrsků
Volby
MČ Praha-Čakovice

22.04.202408.06.2024

Jmenování zapisovatele volební okrskové komise
Volby
MČ Praha-Čakovice

19.04.2024

Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Čakovice 2023
Různé
MČ Praha-Čakovice

18.04.202418.04.2025

Rozpočtové opatření č. 2-11 pro rok 2024
Různé
MČ Praha-Čakovice

15.04.202421.05.2024

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 34 Z 3563/34 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Veřejná vyhláška
MHMP

15.04.202421.05.2024

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3860/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

15.04.202421.05.2024

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

04.04.202408.06.2024

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu 2024
Volby
MČ Praha-Čakovice

26.03.202431.03.2027

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací - veřejné kopie
Různé
MČ Praha-Čakovice

21.03.202421.03.2025

Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2024
Různé
MČ Praha-Čakovice

21.03.202413.04.2025

Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2024 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na období 2024-2026
Různé
MČ Praha-Čakovice

20.03.202431.03.2027

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací - veřejné kopie
Různé
MČ Praha-Čakovice

12.03.202431.03.2025

Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice 2024
Různé
MČ Praha-Čakovice

12