Úřední deska


Veškeré dokumenty, které mají být podle zákona zveřejněny, jsou vyvěšeny jak na elektronické úřední desce, tak na „kamenné úřední desce“ a jejich obsah je vždy shodný. „Kamenná úřední deska“ je umístěna před budovou radnice ÚMČ Praha-Čakovice ve skleněných vitrínách a je přístupná 24 hodin denně.
        (d.m.yyyy)  

Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázev a oblastÚřad
29.06.202214.07.2022

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Na Kačence - Ke Zlatému kopci, k.ú. Miškovice
Různé
MČ Praha18

29.06.202214.07.2022

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - prodloužení termínu ukončení uzavírky komunikace Za Cukrovarem v Praze Čakovicích
Různé
MČ Praha 18

28.06.202204.08.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Z3498/26, Z 3499/26 a Z 3500/26 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

28.06.202204.08.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 27 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

28.06.202204.08.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 29 - opakované veřejné projednání změny Z 3794/29 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

24.06.202209.07.2022

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích MČ Prahy 18 a 19
Různé
MČ Praha 18

22.06.202207.07.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 - opakované veřejné projednání Z 3139/12 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

22.06.202208.07.2022

Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže ev. č. 382, na pozemku parc. č. 1288/25, obec Praha, k.ú. Čakovice
Záměry
MČ Praha-Čakovice

16.06.202214.07.2022

Usnesení: Dražební vyhláška - vyhlášení elektronické dražby dne 14.7.2022
Různé
Exekutorský úřad Praha 7

13.06.202224.09.2022

Rozhodnutí prezidenta republiky - vyhlášení voleb do zastupitelstva 2022
Volby do zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstva MČ Praha-Čakovice 23. - 24.9. 2022


13.06.202224.09.2022

Informace k podávání kandidátních listin pro volby do ZMČ Praha-Čakovice
Volby do zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstva MČ Praha-Čakovice 23. - 24.9. 2022
MČ Praha-Čakovice

13.06.202224.09.2022

Počet volených členů ZMČ Praha-Čakovice
Volby do zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstva MČ Praha-Čakovice 23. - 24.9. 2022
MČ Praha-Čakovice

13.06.202224.09.2022

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích
Volby do zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstva MČ Praha-Čakovice 23. - 24.9. 2022
MČ Praha-Čakovice

09.06.202209.06.2023

Rozpočtové opatření č. 33-40 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

03.06.202213.07.2022

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - Referent odboru investic a územního rozvoje
Volná místa
MČ Praha-Čakovice

02.06.202230.06.2023

Závěrečný účet 2021 MČ Praha-Čakovice
Různé
MČ Praha-Čakovice

19.05.202219.05.2023

Rozpočtové opatření č. 28-32 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

20.04.202221.04.2023

Rozpočtové opatření č. 27 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

07.04.202207.04.2023

Rozpočtová opatření č. 6-24 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

07.04.202207.04.2023

Rozpočtová opatření č. 25 a 26 RMČ na rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

15.03.202216.03.2025

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – veřejné kopie
Různé
MČ Praha-Čakovice

11.03.202212.03.2023

Rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

10.03.202230.09.2022

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku podle § 16b zákona
Různé
MČ Praha-Čakovice

04.03.202230.04.2023

Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

04.03.202231.03.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu do r. 2027
Různé
MČ Praha-Čakovice

23.02.202223.02.2023

Rozpočtové opatření č. 1 a 2 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

28.12.202129.12.2022

Rozpočtové opatření č. 56 a 57 RMČ pro rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

16.12.202116.12.2022

Rozpočtové opatření č. 54 a 55 RMČ pro rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

23.11.202123.11.2022

Rozpočtová opatření č. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 a 53 RMČ pro rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

19.11.202131.12.2022

Program pro poskytování dotací městské části Praha-Čakovice v oblasti sportu pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

12