FORMULÁŘE A ŽÁDOSTI

ODBOR BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A SPRÁVY BUDOV

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy.docx
Žádost o zařazení do seznamu zájemců o byt.doc
Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou.docx 
* Kritéria pro přijetí do DPS
Podmínky pro přidělení sociálního bytu.docx
Rezervační formulář - hala a hřiště.docx 


ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MAJETKOPRÁVNÍ

Vzorová smlouva o nájmu pozemku.pdf (nájem pozemku pod stavbou garáže)
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.docx
Pravidla podání žádosti o pronájem za účelem předzahrádky.pdf


ODBOR FINANČNÍ

Přiznání místního poplatku ze psů.doc
Odhlášení psa.doc
Prohlášení místního poplatku z pobytu.doc
Prohlášení k místnímu poplatku ze vstupného.doc

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

1. parkovací karta - vyplnění PC * 1. parkovací karta - vyplnění "ručně"
* 2. parkovací karta - vyplnění PC * 2. parkovací karta - vyplnění "ručně"


ODBOR INVESTIC A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Ohlášení záboru veřejného prostranství.doc


ODBOR OBČANSKOSPRÁVNÍ

Objednávka - Slavnostní vítání občánků 2022.pdf
Objednávka služeb - svatba v Zámeckém parku 2022.pdf
Souhlas oprávněné osoby s ohlášením změny místa trvalého pobytu občana.pdf
Žádost - Jubilejní svatby .pdf
Žádost o poskytnutí údajů z AISEO.pdf
Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR.pdf
Žádost o vydání rybářského lístku.pdf
Žádost o výpis údajů o osobách hlášených k trvalému pobytu na dané adrese.pdf 
  (Poučení ve věci vydání výpisu osobních údajů o osobách hlášených k TP na dané adrese.pdf)
* Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby.pdf
  (Informace k žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.pdf)
Hlášení adresy pro doručování.pdf