Vyhlášení záměru pronajmout část pozemku parc. č. 304 obec Praha, k. ú. Miškovice

Vyhlášení záměru pronajmout část pozemku parc. č. 304 obec Praha, k. ú. Miškovice
Vyhlášení záměru pronajmout část pozemku parc. č. 304 obec Praha, k. ú. Miškovice
Aktualizováno: 10.06.2024 – Zita Žežulková