Seznam pracovišť Úřadu MČ Praha 18

Na území městské části Praha-Čakovice (tj. v Čakovicích, Miškovicích a Třeboradicích) vykonává státní správu Úřad městské části Praha 18. Jedná se např. o živnostenský úřad, matriku, stavební úřad, sociální dávky apod.

Přímo na území Čakovic má své detašované pracoviště stavební odbor Úřadu městské části Praha 18.
Odbor je umístěn v budově (Severní budova) při Cukrovarské ulici.

Odbor výstavby a územního rozhodování Úřadu městské části Praha 18 (Letňany) - detašované pracoviště Čakovice

Odbor je orgánem státní správy na úseku výstavby a územního rozhodování (příslušným stavebním úřadem), a to v rozsahu daném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy v platném znění.

Činnost odboru spočívá ve výkonu státní správy na území správního obvodu Praha 18.
Správní obvod Praha 18 je tvořen územím městské části Praha 18 a městské části Praha - Čakovice. Území městské části Praha 18 zahrnuje katastrální území (k. ú.) Letňany. Území městské části Praha-Čakovice zahrnuje katastrální území (k. ú.) Čakovice, Třeboradice Miškovice.

Adresa: Bechyňská 639, 19900 Praha 9 - Letňany
Adresa detašovaného pracoviště: Cukrovarská 52/24, 19600 Praha 9 – Čakovice !!! Pro korespondenci nutno použít adresu: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 !!!

Datová schránka
ID: 87ubtf2


Vedoucí odboru: Ing. Václav Ryčl

Telefon: 284 028 119
Fax: 284 028 225
E-mail: ovur@letnany.cz

telefonické spojení na odbor
  tel.: 284 028 119, 284 028 164
  fax: 284 028 225

Pracoviště Letňany:
Ing. Ryčl Václav, vedoucí odboru 
tel: 284 028 119 e-mail: vaclav.rycl@letnany.cz

Vorlová Lucie, administrativní a spisová pracovnice
tel: 284 028 164  e-mail: lucie.vorlova@letnany.cz 

Archiv je možné navštívit po telefonické domluvě:

pondělí - čtvrtek:   8.30 – 15.00
 

Oddělení územního rozhodování:
Ing. arch. Klímová Lenka, vedoucí oddělení územního rozhodování 
tel: 284 028 141  e-mail: lenka.klimova@letnany.cz 

Mgr. Tůma Richard, vodoprávní úřad, odborný referent
tel: 284 028 216  e-mail: richard.tuma@letnany.cz 

Ing. Mašková Michaela, vodoprávní úřad, odborný referent
tel: 284 028 136  e-mail: michaela.maskova@letnany.cz 

Oddělení stavebního řádu:
Bc. Větrovská Martina, vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru
tel: 284 028 182  e-mail: martina.vetrovska@letnany.cz

Bc. Lindourek Petr, odborný referent
tel: 284 028 193  e-mail: petr.lindourek@letnany.cz


Detašované pracoviště Čakovice (pro Čakovice, Miškovice, Třeboradice):
Cukrovarská 52/24, Praha 9 - Čakovice (pouze osobní kontakt)
!!! Pro korespondenci nutno použít adresu: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 !!!

Datová schránka
ID: 87ubtf2

Ing. Barák Oldřich, vedoucí detašovaného pracoviště
tel: 283 109 334  e-mail: oldrich.barak@letnany.cz

Kindlová  Iva, odborná referentka
tel: 283 109 333  e-mail: iva.kindlova@letnany.cz 

Homolová Jitka, odborná referentka
tel: 283 109 332  e-mail: jitka.homolova@letnany.cz 

Ing. Mazáčková Jana, odborná referentka
tel: 283 109 335  e-mail: jana.mazackova@letnany.cz 

Školková Denisa, administrativní a spisová pracovnice
tel: 283 109 331  e-mail: denisa.skolkova@letnany.cz