Záměr směny části pozemku parc. č. 473/6 za pozemek parc. č. 473/8 vše v obci Praha, k. ú. Třeboradice

Záměr směny části pozemku parc. č. 473/6 za pozemek parc. č. 473/8 vše v obci Praha, k. ú. Třeboradice
Záměr směny části pozemku parc. č. 473/6 za pozemek parc. č. 473/8 vše v obci Praha, k. ú. Třeboradice
Aktualizováno: 07.09.2023 – Zita Žežulková