Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže ev. č. 32, na pozemku parc. č. 1348/306, k.ú. Čakovice

zveřejněno 24.06.2021 | Alena Brabcová
Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže ev. č. 32, na pozemku parc. č. 1348/306, k.ú. Čakovice