Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže ev. č. 155, na pozemku parc. č. 1348/183, k.ú. Čakovice

zveřejněno 08.04.2021 | Alena Brabcová
Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže ev. č. 155, na pozemku parc. č. 1348/183, k.ú. Čakovice