Studie nového parku - připomínkování

Na youtube kanále městské části byla představena studie nového parku, který by mohl vzniknout v rámci Třeboradického korza, v části zvané Relaxpark.

Připomínky k této studii můžete vyjádřit do konce března v anketě na participativním portálu. Všechny připomínky projednáme s autorkou návrhu a posoudíme v rámci detailního projektu pro povolení stavby, který se začne od dubna připravovat.

2D výkres - rozmístění jednotlivých prvků v rámci parku (průběžná pracovní verze z 07/2020)
*** Výsledný návrh se od průběžné pracovní verze liší zejména ve volbě povrchů. Všechny cesty budou mlatové, rovněž navržené pryžové povrchy budou v mlatovém povrchu. Lávky jsou navrženy jako kovové s pororoštem.

-


Projekt - Ideová studie 2013

Vizualizace

Občanské sdružení Korzo Čakovice
https://www.facebook.com/www.korzocakovice.cz/ 
https://korzocakovicezs.wixsite.com/relaxpark 

zveřejněno 15.03.2021 | UMC_051 UMC