Požární ochrana v městské části

1Sbor byl založen v roce 1929. V roce 1934 byla slavnostně otevřena hasičská zbrojnice v Miškovicích. Zbrojnice byla postavena díky dobrovolníkům z řad sboru. Náplní SDH v Miškovicích byla nejen ochrana obyvatelstva a jejich majetku před ohněm a živelnými pohromami, ale také kulturní život v obci (hasičské bály a představení ochotnického divadla). Ani v protektorátu činnost sboru neutichla. V poválečném období došlo k rozkvětu soutěživosti v hasičském přeboru - hasičském sportu. 

V 90. letech zaznamenal sbor útlum činnosti, což bylo dáno polistopadovou náladou a menším zájmem o působení v jakémkoliv spolku. Spousta sborů z celé republiky touto dobou zaniká. Sbor v Miškovicích však existuje dál a na přelomu tisíciletí začíná nová éra založením oddílu mladých hasičů. Díky nadšení několika členů byla založena aktivní složka sboru - jednotka. Bylo zprovozněno hasičské auto Avia DA 12 k potřebám výjezdů. 

V době povodní v roce 2002 miškovický sbor vyjíždí k prvním případům likvidace živelné pohromy jako nově vznikající jednotka Čakovice tvořená členy SDH Miškovice a členy nově vzniklého SDH Čakovice. Po těchto mimořádných událostech se dobrovolné sbory dostávají do širšího podvědomí nejen veřejnosti, ale i zastupitelů měst a obcí. Fungující jednotka je na území obce nezbytně nutná, proto MČ Praha - Čakovice a Magistrát hl. m. Prahy v rámci svých možností finančně podporují chod a zkvalitnění činnosti sboru. Její členové se aktivně účastní školení v oblasti požární a civilní ochrany a zkvalitňují svou odbornou připravenost. 

V roce 2010 se díky nově zvolenému vedení radnice znovu aktivovalo vlastní výjezdové družstvo pod hlavičkou SDH Miškovice. Tím vznikla JSDH MČ Praha-Čakovice. Podařilo se získat cisternový vůz Liaz. Jednotka se přestěhovala do větší zbrojnice v prostorách bývalých vojenských kasáren v Miškovicích. Zároveň se začala plánovat výstavba nové zbrojnice na darovaném pozemku od FC Miškovice. Zbrojnice byla slavnostně otevřena v roce 2020. Dnes disponuje dvěma cisternami CAS 30 Tatra 815 a CAS 16 Iveco. Dále využívá dvě DA Iveco a Transporter a velitelské vozidlo Škoda Fabia. Naše družstvo je povoláváno k zásahům jak na území naší MČ, tak v celém pražském regionu. Jako SDH Miškovice jsme se vrátili k tradici pořádání hasičských zábav, účastníme se hasičských soutěží a jiných veřejných aktivit - dětský den, pálení čarodějnic a různé předváděcí akce.

V současné době má náš sbor 65 členů, z toho 17 členů působí ve výjezdovém družstvu.

Velitel JPO MČ Praha-Čakovice: Lukáš Horský tel: 605 779 273

Starosta SDH Miškovice: Michal Motyčka
Náměstek starosty SDH: Lukáš Horský

Jestli i vy máte zájem a chuť stát se dobrovolným hasičem ve výjezdovém družstvu kontaktujte nás.

Adresa: Na Kačence 401/6a, Miškovice
Telefon: +420 605 779 273, 603 37 85 15
Email jpomccakovice@email.cz