Požární ochrana v městské části

Hasičská zbrojnice Miškovice

V současné době působí na území městské části Praha – Čakovice v oblasti požární ochrany dva subjekty. Spolek SDH Praha – Miškovice a Jednotka sboru dobrovolných hasičů MČ Praha – Čakovice, kategorie V., která zajišťuje požární ochranu. Oba subjekty úzce spolupracují a působí pod Městským sdružením hasičů hl. m. Prahy.

SDH Praha – Miškovice je spolek založený už v roce 1929. Působí především v oblasti prevence a taktéž zajišťuje nebo se spolupodílí na některých kulturních akcích v městské části.

JSDH MČ Praha – Čakovice je dobrovolná hasičská jednotka působící od 1. prosince 2012 v úseku požární ochrany městské části, která je jejím zřizovatelem. Jedná se především o represivní složku IZS, která je zařazena do plánu územního pokrytí jednotkami požární ochrany.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů MČ Praha-Čakovice
Adresa: Na Kačence 401/6a, Miškovice
Telefon: +420 605 779 273