Základní umělecká škola Marie Podvalové

ZUŠ ČakoviceŘeditelka: Ivana Heřmánková
Adresa: Cukrovarská 1, Čakovice
Telefon: 283 933 071, 604 675 225
E-mail: zus.cukrovarska@seznam.cz
Stránky školy: http://zusmariepodvalove.cz/