Uzavírka ulice Kostelecká


12. 7. – listopad 2021 -  Jednosměrná uzavírka ulice Kostelecká.

Neprůjezdný bude vždy POUZE směr do Čakovic. Průjezd z Čakovic bude zachován.

Z důvodu instalace výtlačného potrubí splaškové kanalizace v ulici Kostelecká (investor PVS a.s., žadatel PVK. a.s.) bude úplně uzavřen jízdní pruh komunikace Kostelecká. 

12. 7. – 31. 8. 2021 -  úplná uzavírka části komunikace Kostelecká ve směru na Čakovice mezi napojením sjezdu z Cínovecké a ulicí Na Pramenech.
Bude úplně uzavřen i sjezd z dálnice a světelná křižovatka napojení na Kosteleckou!

Individuální doprava směr Čakovice je odkloněna přes křižovatku Cínovecká - Veselská - Kbelská.
Autobusová linka 202 ve směru Čakovice pojede po změněné trase.
K příjezdu do Ďáblic od centra po Liberecké / Cínovecké využijte již sjezd na Střížkově nebo sjezd na Březiněves.

1. 9. – listopad 2021 – bude pokračovat úplná uzavírka části komunikace Kostelecká ve směru na Čakovice mezi ul. Chřibská a napojením sjezdu z Cínovecké.
Sjezd z Cínovecké bude možný pouze ve směru na Blata a Čakovice!
Bude předmětem samostatného OOP.


Opatření obecné povahy Příloha č. 1 * Příloha č. 2 * Příloha č. 3 * Příloha č. 4

zveřejněno 12.07.2021 | UMC_051 UMC