Demografická studie

Prognóza budoucího vývoje populace naší městské části je zaměřena na potřebu plánování kapacit mateřských škol, základní školy, lékařů, sociálních a dalších služeb.

Demografická studie MČ Praha - Čakovice 2012

Demografická studie MČ Praha - Čakovice 2017

Demografická studie MČ Praha - Čakovice 2021

zpracovatel prognózy: www.vyzkumysoukup.cz