Historický vývoj městské části

Čakovice

První zmínka o Čakovicích se objevuje v zakládací listině kapituly Vyšehradské z roku 1088. Tato listina se však nedochovala, existuje pouze ve čtyřech falzech, vzniklých o 100 až 200 let později. Nejstarší doložená písemná zpráva o obci tak pochází z poloviny 14. století, kdy pražský měšťan Václav Bořitův prodal jeden ze tří čakovických dvorů Václavovi z Knína. Jisté je také, že již v roce 1352 stál v Čakovicích kostel zasvěcený sv. Remigiovi.

V průběhu dějin střídaly Čakovice často majitele. Mezi nejvýznamnější z nich patřil hrabě František Josef Šlik, který v první polovině 18. století nechal tvrz v jednom ze tří čakovických dvorů přestavět na zámek a financoval také stavbu nového barokního chrámu na místě původního románského kostela.

V roce 1849 zakoupil čakovický velkostatek baron Alexander Schoeller, který zde záhy vystavěl cukrovar, přestavěl zámek a upravil park, nechal postavit první silnici do Prahy a celkově se významně zasloužil o rozvoj obce, která jen několik let před jeho příchodem z poloviny vyhořela.

V roce 1872 byla zřízena první pošta a Čakovice zároveň získaly vlakové spojení s Prahou. O devět let později započala stavba první školy (budova dnešního gymnázia) a také byl znovu vysvěcen kostel, který nechal Schoellerův syn Filip přestavět v novorománském slohu.

Další velký rozvoj Čakovice zaznamenaly ve století dvacátém, zejména v souvislosti s rozvojem leteckého, elektrotechnického a automobilového průmyslu. V roce 1926 byly Čakovice povýšeny na městys, v průběhu 20. let se staví sokolovna a obec získává první autobusové spojení s Prahou. Na výročí vzniku Československa v roce 1936 je otevřena nová škola Dr. Edvarda Beneše.

Na Květnou neděli 1945 při velkém americkém náletu na průmyslový komplex v Libni a Vysočanech a na letiště na severovýchodním okraji Prahy dopadaly bomby i na Čakovice a vyžádaly si řadu obětí na životech. 

V roce 1964 došlo ke sloučení Čakovic s Miškovicemi a Třeboradicemi. K 1. lednu 1968 pak byla takto sloučená obec připojena k hlavnímu městu Praze a stala se součástí obvodu Praha 9, avšak zachovala si svůj místní národní výbor.

V roce 1990 se staly Čakovice sídlem městské části, k níž patří i Miškovice a Třeboradice. V oblasti rozšířené působnosti patřily až do roku 2007 pod Kbely (Praha 19), poté pod Letňany (Praha 18). Roku 2002 byl městské části udělen znak a prapor.