Mateřská škola Čakovice II

MŠ TřeboradiceMŠ Miškovice

Ředitelka: Iveta Kudrnová
Adresa: Slaviborské nám. 21, Třeboradice
Detašované pracoviště: Tuháňská 4, Miškovice
Telefon: 737 391 355
E-mail: ms.cako2@seznam.cz
Stránky školky: www.mstreboradice.cz, www.msmiskovice.cz