Školská zařízení

Městská část Praha-Čakovice je zřizovatelem čtyř školských zařízení, které jsou veřejnými institucemi zapsanými do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Jedná se o tato zařízení: Mateřská škola Čakovice I, Mateřská škola Čakovice II, Mateřská škola Čakovice III a Základní škola Dr. E. Beneše.

V Čakovicích dále sídlí gymnázium se čtyřletými a šestiletými obory, základní umělecká škola a SOŠ a SOÚ zaměřené především na gastronomii, ale také např. na chovatelství cizokrajných zvířat. V městské části také působí pobočka Domu dětí a mládeže se sídlem na Proseku, která poskytuje prostor zejména pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Zřizovatelem všech těchto škol a školských zařízení je hlavní město Praha.

Rozmístění školských zařízení v městské části