Záměr pronájmu garáží

Na svých jednáních rada MČ schválila záměr pronájmu nebytových prostor - garáží za účelem parkování vozidel nebo uskladnění věcí. Občané městské části mají možnost projevit o tyto garáže zájem, a to formou zaslání cenové nabídky. S žadatelem, který předloží nejvyšší nabídku, je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou v délce 5 let. 

Aktuálně jsou vyhlášeny záměry na pronájem garáže č. 155 (parc. č. 1348/183) a č. 32 (parc. č. 1348/306) v Čakovicích s minimální výší nájemného 600,- Kč/ měsíc.

zveřejněno 28.06.2021 | Kateřina Marszálková