Revitalizace okolí třeboradického hřbitova

MČ Praha-Čakovice plánuje revitalizaci okolí třeboradického hřbitova. V jeho předprostoru vznikne parčík, který bude protínat cesta vedoucí k nové hlavní bráně a novému kolumbáriu. Součástí revitalizace bude také zřízení veřejné toalety, přesun kontejnerového stání a přesun parkovacích míst na komunikaci U hřbitovů. V současné době se připravují podklady ke stavebnímu povolení.

001 002 003 004