Připravujeme pro Vás revitalizaci náměstí Jiřího Berana

Připravujeme s vámi revitalizaci nám. Jiřího Berana. Děkujeme vám za vaše podněty, odpovědělo 103 z vás a odpovědi jsme seřadili do 29 tématických okruhů. Řešíte například bezpečnost, parkování, příjezd ke škole, občerstvení, WC, trhy anebo podněty na celkový vzhled náměstí. Jsme rádi, že jste se zapojili a vaše nápady aktivně použijeme při práci na projektu. Ještě jednou vám děkujeme a přejeme krásné svátky.

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.


ZZ průzkum náměstí Berana