Stálé stanoviště VOK Na Bahnech

Pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic slouží stanoviště velkoobjemových kontejnerů k odložení velkoobjemového odpadu, sutě či bioodpadu do kontejnerů v ulici Na Bahnech. Tato služba je za poplatek schválený radou MČ Praha – Čakovice a to dle velikosti odpadu. Nově je možné odložit i pneumatiky.

Další informace na OŽPaMp, oddělení péče o zeleň a údržbu MČ, úřadu MČ Praha – Čakovice – tel. 283 061 431.

Provozní doba

Středa: 15.00 – 16.00 hod.
Sobota: 12.00 – 16.00 hod.
Neděle: 12.00 – 16.00 hod.

 

 

 

 

 

 


zveřejněno 27.04.2016 | UMC_051 UMC