Projekt „Komunitní centrum - Sýpka Čakovice“, podpořený v rámci 46. výzvy OP PPR

Projekt „Komunitní centrum - Sýpka Čakovice“, registrační číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001657, podpořený v rámci 46. výzvy OP PPR bude dokončen v roce 2023. Díky tomuto projektu bude přestavbou stávajícího objektu historické sýpky vybudováno Kulturně komunitní centrum (podrobnosti k projektu). 

komunitní 2

1 2 3 4 5 6


Aktualizováno: 14.11.2022 – UMC_108 UMC