Postoj radnice k trolejbusům do Kostelce nad Labem

Tisková zpráva Městské části Praha-Čakovice k projektu "Elektrifikace úseku Praha - Kostelec nad Labem"

Rada městské části se na svém jednání dne 11.08.2021 věnovala projektu Středočeského kraje, týkajícího se elektrifikace linky 377. Vedení radnice NESOUHLASÍ s umístěním trolejového vedení na Polabské ulici v Miškovicích a Čakovicích a  projekt v této podobě považuje za zbytečný. Vzhledem k tomu, že linka 377 má velmi malý počet spojů, občanům v Polabské ulici by tento projekt přinesl zejména velký vizuální smog v podobě trolejového vedení a jen minimální přínos z nižších emisí. Rovněž snížení hluku je v případě takto malého množství spojů zanedbatelné. Proto čakovická radnice v této podobě projekt nepodporuje a nebude podporovat.

Rada městské části se shodla na tom, že tento projekt je tak zásadní, že vyžaduje plné posouzení vlivů na životní prostředí.


Tisková zpráva

Na základě některých dotazů sdělujeme, že aktuálně není plánován žádný projekt trolejového vedení linky 351 (zejména přes Třeboradice). V případě, že by Středočeský kraj takový projekt navrhl, bude postoj čakovické radnice identický jako k projektu uvedenému výše. 


zveřejněno 25.08.2021 | Kateřina Marszálková