Amnestie sankcí - milostivé léto

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !!

Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt – tedy např. úřad, městská policie, dopravní podnik, vodárny, knihovny, zdravotní pojišťovny, technické služby obcí a měst, ČEZ, nemocnice aj., budou mu odpuštěny veškeré úroky z prodlení a penále vztahující se k dluhu. 

Veškeré informace včetně služeb exekučního poradce najdete na https://milostiveleto.cz/ případně se neváhejte obrátit na místní radnici na telefon 283 061 410, kde vám rádi pomůžeme.

Milostivé léto

Milostivé léto

Milostivé léto 2

Aktualizováno: 30.11.2021 – Admin Administrator