Služby pro seniory a jejich rodiny

krizové linky:

 • Linka důvěry Život 90: tel. 800 157 157 (bezplatně, nonstop)
 • Linka pomoci Život 90: tel. 800 160 166 (bezplatně); e-mail: seniortelefon@zivot90.cz
 • Linka seniorů Elpida: tel. 800 200 007 (bezplatně, denně 8 – 20); e-mail: linkasenioru@elpida.cz
 • Linka pomoci obětem domácího násilí: tel. 116 006 (bezplatně, nonstop)

terénní a ambulantní služby:

služby poskytované v přirozeném prostředí klienta (pracovníci za klientem docházejí)

 • pečovatelská služba (max 130 Kč/hod)
 • osobní asistence (max 130 Kč/hod)
 • domácí paliativní hospicová péče (částečně hrazena ze zdravotního pojištění, dále dle ceníku poskytovatelů)
 • centra denních služeb (dle ceníku poskytovatele)
 • denní stacionáře (dle ceníku poskytovatele)
 • zdravotní služba – home care (hrazeno ze zdravotního pojištění)

pobytové služby:

služby poskytované v zařízení, které zajišťuje stravu a ubytování, úhrada služeb dle ceníku jednotlivých poskytovatelů

 • domy s pečovatelskou službou
 • domovy pro seniory
 • domovy pro seniory se zvláštním režimem
 • odlehčovací pobyty
 • týdenní stacionáře
 • paliativní a hospicová péče

fyzická kondice v důchodu (tipy pro sporty seniorů)