Ostatní služby pro seniory

Služby pro seniory a pečující (základní přehled o možnostech pomoci - prezentace)

Člověk s demencí (přístupy a možnosti péče - prezentace)