Tipy na výlet

Zámek Ctěnice: Původní gotická tvrz přestavěná postupně až do současné barokní podoby. Areál spravuje Muzeum hlavního města Prahy, v zámku je umístěna expozice cechů a řemesel a model dnes již neexistujícího nádraží Praha-Těšnov včetně funkčního kolejiště.

Hvězdárna Ďáblice

Hvězdárna Ďáblice a vrch Ládví: Hvězdárna na kopci Ládví byla otevřena v roce 1958, dnes je součástí Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Vedle každodenního pozorování oblohy nabízí dětem i dospělým i další pravidelný program. Vrchol Ládví ve výšce 359 metrů nad mořem je nejvyšším bodem Prahy na pravém břehu Vltavy a za dobrého počasí nabízí výborný výhled zejména směrem k Českému středohoří. Většinu Ládví pokrývá lesopark Ďáblický háj, který je vyhledávaným místem pro procházky a relaxaci.

Lesopark Letňany: Rekreační plocha na rozhraní Čakovic, Letňan a Kbel byla dokončena v roce 2012 a mimo jiné umožňuje průchod mezi dotčenými městskými částmi mimo veřejné komunikace. Na jižní straně navazuje na čakovický lesopark Havraňák a nabízí trasy pro procházky, in-line bruslení a silniční i terénní cyklistiku.

Letecké muzeum Kbely

Letecké muzeum Kbely: Muzeum funguje od roku 1968 v areálu vojenského letiště Praha - Kbely. Stálá expozice se věnuje zejména historii československého a českého vojenského letectví a patří k největším v Evropě. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel a kromě toho i výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii domácího letectví. Součástí muzea je i expozice umístěná v hangárech Staré Aerovky v Letňanech, na druhé straně Mladoboleslavské ulice.

Hrad Jenštejn: Zřícenina původně gotického hradu z roku 1341, které dominuje 22 metrů vysoká věž, ve které je umístěna stálá expozice z dějin hradu. Nejznámějším majitelem hradu byl arcibiskup Jan z Jenštejna, který zde sídlil v druhé polovině 14. století.

Památník Jana Palacha ve Všetatech: Památník vznikl přestavbou rodného domu Jana Palacha a otevřen byl v roce 2019. Jeho součástí je expozice, která ukazuje dobu a hrdinský akt Jana Palacha v kontextu událostí druhé poloviny 20. století.