Vycházka s kronikářkou (Přezletice)

Přezletice a Mělník

3. 10. Přezletice na nejposvátnější české cestě

Sraz účastníků ve 12.20 Letňany (terminál), stanice autobusu č. 159. Odjezd do stanice Ctěnický zámek ve 12.34. U zámku začíná nově otevřená naučná stezka Přezletice. Jejím ústředním tématem jsou přemyslovské postavy Václav, Ludmila, Bořivoj a mnoho dalších jmen historie českého národa. Doba Přemyslovců je lemována keltským pravěkem i  vzácným nalezištěm z dávných časů lovců mamutů na Zlatém kopci. Jednotlivá zastavení označují dějinné milníky, které prošly zdejší krajinou. Od Zlatého kopce budeme pokračovat do Miškovic (též možnost návratu do Ctěnic a autobusem). Délka trasy cca 8 km polními cestami, vezměte si proto dobrou obuv a kdo má i hole nordic walking.

Aktualizováno: 04.09.2023 – UMC_051 UMC