Knihovna Třeboradice

Knihovna TřeboradiceMístní knihovna Třeboradice je veřejnou knihovnou, jejímž zřizovatelem je městská část. Knihovní fond obsahuje 3500 svazků. 

Knihovna provozuje i veřejný internet a používá knihovní program TRITIUS.

kontaktní osoba: Michaela Šimůnková
adresa: Slaviborské nám. 20/1, Třeboradice
telefon: 602225950
e-mail: simunkova@cakovice.cz 

Otevírací doba:
Zimní (říjen - květen) -  úterý  14:00 - 20:00
Letní (červen - září) -  úterý   16:00 - 21:00

Knihovní řád platný od 15. 4. 2019 (součástí je zároveň aktualizovaný ceník)

Přístup do ON-LINE katalogu

Nadstandardní služby: v případě nemoci je možný dovoz/odvoz knih; bezbariérový přístup