Český zahrádkářský svaz

Svaz zahrádkářů byl založen v Čakovicích v roce 1958. První osada se nacházela v lokalitě u východní zdi parku. Druhá kolonie, vznikla v roce 1980 na levém břehu Červenomlýnského potoka za bývalým Bílým mlýnkem č. p. 18, který v tomtéž roce kvůli polorozbořenému stavu podlehl úřední demolici.  Pozemky přidělené zahrádkářům zaujaly místa zpustlých polí posledních čakovických soukromých hospodářů třetí a nejmenší zahrádkářská kolonie byla v Třeboradicích.

Zahrádky v té době poskytovaly možnost doplnění chabé nabídky čerstvého ovoce a zeleniny.

Po roce 1989 zájem o zahrádkaření obecně upadl, takže začal být problém s novou generací zahrádkářů.Všichni chtěli cestovat a nakrátko i podlehli dojmu, že není důvod pěstovat to, čeho je v obchodech nepřeberné množství.

ZO Bílý Mlýnek – v rámci restitucí byly z plochy osady vyjmuty některé pozemky a navráceny původním majitelům. Tyto pozemky jsou sice dále v oplocení osady, ale jejich majitelé na nich hospodaří tak, jak je právem soukromého vlastníka. Způsob využití nebo konání na pozemcích je plně v kompetenci jejich majitelů a nepodléhá Osadnímu řádu.

ZO Bílý Mlýnek nezprostředkovává kontakt s majiteli pozemků.

V posledních letech masivně stoupá zájem o zahrádkaření. Ti, kteří nemají možnost domu se zahradou. Zkouší alternativní možnosti, není náhodou, že v bytových domech se vždy mezi prvními prodají přízemní byty s předzahrádkou.

V Praze se pro nedostatek zahrádkářských osad staly hitem komunitní zahrady, kde lidé obhospodařují alespoň malý záhon.

Naštěstí, zde v Čakovicích je stále ještě možnost “zarýt rýčem”.

Poptávka po zahrádkách výrazně převyšuje nabídku a musíme odmítat nové zájemce.Proto jsme v posledních dvou letech přešli na úsporný program a pokud se uvolnil dílec, byl rozdělen mezi dva nové zahrádkáře (poslední dílec dokonce mezi tři nové členy)

Osada má sice pouze kolem 40 dílců, ale na dílci většinou hospodaří rodiny, takže počet aktivních zahradníků je vyšší.

Pěstování zeleniny a ovoce je dovednost, která se získává léty praxe a musí se trénovat tak, jako třeba hraní fotbalu, protože jen tak získáte cit pro půdu a potřeby rostlin.

 I když si v knize přečtete, co a jak máte pěstovat, nikdy se psaný text nevyrovná ukázce od zkušeného pěstitele.A pokud se projdete podél plotu, uvidíte v praxi, že když dva dělají totéž, není to totéž :)))

Není nutné zdůrazňovat, že bohatá úroda a plné záhony jsou dílem zkušených mistrů J))

ZÍSKÁNÍ ZAHRÁDKY V   ZO  BÍLÝ  MLÝNEK

Naši členové často odpovídají lidem, kteří jdou kolem zahrádek na procházku.

Pokud Vás to zajímá a neměli jste se zrovna koho zeptat, zde je shrnutí:

 

1) KONTAKT NA  ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 

   předseda spolku: Jaroslav Tvrdoň, jaroslav.tvrdon@gmail.com 

 

2) Zahrádku může získat pouze člen Českého zahrádkářského svazu.

   Členem svazu se může stát každý, kdo vyplní přihlášku a zaplatí  

  poplatek  100,- Kč ročně

   ( pokladní ZO Bílý Mlýnek zde v Čakovicích)

 

3) Po vyplnění přihlášky je zájemce zařazen do pořadníku a čeká, až se  

  uvolní zahrádka.

       

  Výstavba nových sídlišť v Čakovicích zvedla velký zájem o zahradnickou činnost mezi rodinami s dětmi,  takže poptávka po zahrádkách je vysoká.

 Dopředu tedy všechny zájemce upozorňujeme, že si musí počkat delší dobu. Občas někdo zahrádku vzdá z časových důvodů nebo se odstěhuje, ale

nedá se s tím počítat.  (pás zdánlivě volných pozemků nepatří zahrádkářské osadě, ale soukromým majitelům, kteří na nich hospodaří podle svého uvážení) 

Upozorňujeme, že dílce slouží k zahradničení, nemají být primárně pláckem na grilování nebo jako hřiště pro děti.

Ačkoliv dílce nejsou většinou oplocené, respektování hranic pozemků je zásadním požadavkem na nového nájemce a všechny členy jeho rodiny.

Po získání dílce je nutno počítat s tím, že se nájemce stará o plot z vnitřní i vnější strany a seká polovinu cesty, která vede kolem dílce. 

Také je nutné dopředu upozornit, že osadu čas od času navštíví zloději...

(proto by na zahrádkách nemělo zůstávat nic cenného a budoucí člen by měl počítat s tím, že si sekačku na trávu bude vozit domů.  Dokonce je i ověřenou praxí koupit nové nářadí, nebo zahradní

židle a vyměnit je třeba s rodiči za staré, oprýskané kusy)

kytka 

Předseda spolku: Jaroslav Tvrdoň, telefon 603 562 209, 

jaroslav.tvrdon@gmail.com