www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:ČTVRTEK 22.10.2020 SVÁTEK MÁ:SABINA}
OBČAN / Otázky a odpovědi

ZEPTEJTE SE NA ÚŘADU


Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha Čakovice a Úřadu městské části Praha Čakovice. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha Čakovice nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. 
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            
Otázka: Čakovický park (Rieglová Petra 31.7.2018 20:34)
Hezký den,
již několik týdnů po sobě se snažím sbírat odpadky v Čakovickém parku. ůklid se velmi zhoršil. Bohužel lidí přibívá ( Čakovické nové sídliště atd..) a nepořádek se velmi projevuje - kolem laviček, pod stromy atd..Je to opravdu škoda, že si lidé tak krásného parku neváží.
Další dotaz mám ohledně rybníků v parku. Je zde povoleno koupání ? ...lidé si začínají dělat s rybníku koupaliště. Je možné nějaké opatření ( zákaz) ? Moc děkuji
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 7.8.2018 11:50)
Dobrý den,
děkujeme za Vaše upozornění k úklidu, které bylo předáno na Odbor rozvoje a údržby obce. Jak sama zmiňujete, míst, které je ze strany MČ Praha - Čakovice třeba uklízet, sekat a podobně neustále přibývá a na tomto odboru navíc, přes veškeré snahy, lidé stále chybí (výběrové řízení na pracovníky je vyhlášeno téměř nepřetržitě a bohužel nepříliš úspěšně).
Pokud jde o rybníky v parku, jsou spravovány Rybářským svazem, který ale koupání povoluje na vlastní nebezpečí, i když nedoporučuje.
S pozdravem, Kateřina Marhoulová
Otázka: Dotaz panu místostarostovi, v jehož gesci je starost o zeleň. ( Miroslav Hrubý 30.7.2018 9:31)
Vážený pane Kajpře, jste zahradník, Nabídl jste: "Budete-li mít i jiné dotazy nebo upřesnění ke korzu, neváhejte se na mě obrátit." - Na "našem korze" mezi dekoračními sloupy a dubovámi kmeny / lavičkami usychá vysazený sad jabloní i hrušní. K investici za cca 700. 000 Kč jste kázal cit:
"Nám zbývá se o plochu dobře a vhodně starat, udržovat ji, aby byla k rekreaci obyvatel Třeboradic a okolí."
Mohl byste prosím zajistit jejich rychlou zálivku? Dovoluji si předpokládat, že k této akci není třeba vyhlašovat veřejnou zakázku, či další odbornou studii. Pro období příštích suchých let by v rámci této investice asi nebylo od věci zakoupit několik zavlažovacích vaků v ceně cca 600 Kč/kus.

Děkuji za skomírající zeleň.

Miroslav Hrubý


Budete-li mít i jiné dotazy nebo upřesnění ke korzu, neváhejte se na mě obrátit.stromy k nimž jste za obec prohlásil
Nám zbývá se o plochu dobře a vhodně starat, udržovat ji, aby byla k rekreaci obyvatel Třeboradic a okolí Na levém břehu Třeboradického potoka usychají ísto starosta MČ Čakovice pan D. Kajpr 13. 6. 2018- o „akátových sloupech.“
Anima Horti. Architekti vypracovalo nejprve studii a v roce 2015 i projektovou dokumentaci k dílu. Nejprve došlo k úpravám zelené – vykácení a prořez dřevin, následně vysazení sadu s jabloněmi, stromů podél pole a několika solitérům + skupinám keřů. Byly provedeny zemní práce, srovnání terénu, vytvořena cestička podél potoka apod. Cena za dílo v roce 2016 byla 517.000,-, realizátor Green Art, s.r.o., Ing. Nechanický. V roce 2017 vytvořil a instaloval truhlář Pavel Strnad dubové lavičky (14.000,-/ ks) a schody (20.000,-) a letos v zimě firma Michal Toman akátové sloupy (49.000,-/ 19 ks, včetně montáže). Sloupy jsou skutečně jen estetický prvek navržený architektem. Nám zbývá se o plochu dobře a vhodně starat, udržovat ji, aby byla k rekreaci obyvatel Třeboradic a okolí. Celkový rozpočet na akci byl vypočten architektem na 785.500,-, naše konečná cena je 656.000,- (vše po zaokrouhlení). Budete-li mít i jiné dotazy nebo upřesnění ke korzu, neváhejte se na mě obrátit.
Odpověď: (Daniel Kajpr 8.8.2018 10:12)
Vážený pane Hrubý,
o stavu zeleně v Třeboradickém korzu samozřejmě víme. Ujišťujeme vás, že stromy a keře jsou pravidelně zalévány naší TS. V obci obhospodařujeme několik stovek stromů a není v silách TS zalévat jednu část denně ani obden. Stromy jsou ve stavu jaký dovolí letošní léto a to je, jak jistě sám vidíte, extrémně suché a teplé. Je levnější pro naší MČ v příštím roce stromy, které nevyraší obměnit za nové, než najmout firmu a techniku nebo více zaměstnanců (kteří nejsou) na zalévání. Příroda si musí poradit sama a věřte, že to umí lépe než my.
S pozdravem, Daniel Kajpr

Otázka: Dotaz na odpovědnost za obsah a úplnost zápisů, potažmo úředních webových stránek (Miroslav Hrubý 20.7.2018 12:07)
Dobrý den,
dovolte prosím obecný dotaz: V době od ukončení zasedání ZMČ do pořízení stenozáznamu, a z něj poté oficiálního zápisu (cca 14 dní) si ověřovatelé nemohou pamatovat, co přesně v jednání zaznělo. Videozáznamy jsou v naší MČ mazány.

Můžete prosím sdělit, kdo konkrétně je odpovědný za zveřejnění dotazů položených do rubriky Otázky a odpovědi?

V době vzniku této rubriky paní tajemnice Ing. Pekařová na žádost sdělila:
Vážený pane zastupiteli,
"... musím upřesnit, že obsah webu MC není plně v kompetenci tajemníka. O jeho podobě jak grafické, tak obsahové, rozhodují především pan starosta a radní."

Kam se dříve poděli / možná i zítra podějí dotazy položené, ale nezveřejnéné a tudíž nezodpovězené?

Děkuji za reakci.

M Hrubý

Odpověď: (Kateřina Marhoulová 15.8.2018 9:03)
Vážený pane Hrubý,
Váš dotaz je současně i odpovědí. Jak sám uvádíte, o grafické i obsahové podobě webových stránek rozhoduje především rada, nikoliv tajemník. Pokud jde o sekci "Otázky a odpovědi", je zde opět jasně uvedeno: "....Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům." Pokud tedy dotaz není jasný, nebo byl již konzultován, není povinností jej znovu opakovat.
Pokud jde o zápisy z jednání Zastupitelstva MČ, opět Vás musím odkázat na stenografický záznam, který je vždy součástí zveřejněného zápisu, do kterého není možné doslovně opakovat vše.
Hezký den, Kateřina Marhoulová
Otázka: Proč oba místostarostové k problému záplav v Třeboradicích lhali? (Miroslav Hrubý 28.6.2018 8:33)
Dobrý den paní Marhoulová,
Na Vaší radu jsem obsah obou dokumentů porovnal, děkuji za tip Výsledek vyvolat nutnost si dalším dotazem ověřit, zda náš úřad MČ uznává zápis ze zasedání zastupitelstva za veřejnou listinu dokládající průběh zasedání. Jako každá veřejná listina by měl i zápis být vybaven presumpcí správnosti svého obsahu. To znamená, že skutečnosti v něm uvedené je nutno pokládat za pravdivé, pokud se neprokáže opak. Vyhotovováni, správnosti a úplnosti zápisu je nutno věnovat pozornost jak po formální, tak obsahové stránce, - neboť zápis je zásadním dokumentem o činnosti nejvyššího orgánu obce...
Zpět k dotazu, fakta: Stenozáznam zachytil interpelaci Zs. Ing. Štefaniče na 5 stranách. Vlastní dotaz je do zápisu přeformulován nepřesně. To by tolik nevadilo, - logicky zkrácený, ale bojužel obsahově velmi matoucí.Zcela nesmyslně je přidán odkaz na potok Mratínský. Hlavně však v zápise chybí opakovaný odkaz na dokument, kvůli němuž podle místostarostů nelze záplavám - zatím zabránit. Chybí jakákoli zmínka o, v diskusi dlouho přetřásané „ Studii odtokových poměrů, včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Třeboradického potoka."
Na konci května 2018 - 1. mistostarosta: "nevěděl jestli je studie hotová" - a druhý oznámil, že: "je prakticky před dokončením."
Pravdou však je, že tuto studii zadanou patrně Min. životního prostředí zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., už v dubnu 2016 a zveřejnil s předpokládaným termínem realizace březen 2017 – červen 2018 !!!
Takže je na pováženou, co utajováním dokumentu, místostarostové sledují. A vůbec není jasné, co je vlastně horší: "Opravdu o ní nevěděli a rozhodovali podle pokynú developera, - nebo věděli a 7 miliónový příspěvek investora do pokladny MČ vážil víc než zájmy ohrožených občanů?

A protože s přesností zápisu přímo souvisí doba, po jaké jej vybraní zastupitelé ověřují (mají svá povolání, civilní starosti)a tudíž si nemohou kupř. 3 týdny potřebné k pořízení stenozáznamu a z něj pak zápisu pamatovat, co přesně v jednání zaznělo, doporučuji pohlédnout se jinde, kde videozáznamy po skončení zasedání nemažou a umísťují je mezi dokumenty z jednání na webovém portálu.

Děkuji za vyvrácení pochybnosti o věrohodnosti mandatářů, zmíněných místostarostů.

Miroslav Hrubý


Odpověď: (Kateřina Marhoulová 11.7.2018 10:31)
Dobrý den, pane Hrubý,
děkujeme za Vaše názory. Pokud jde o "Studii odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí třeboradického potoka", dokumentace byla na úřad doručena teprve začátkem minulého týdne a v tuto chvíli je již zveřejněna na našich stránkách v sekci "Rozvoj", kde si ji můžete podrobně prohlédnout http://cakovice.cz/11214_Studie-odtokovych-pomeru-vcetne-navrhu-moznych-protipovodnovych-opatreni-v-povodi-treboradickeho-potoka).
Hezký den, Kateřina Marhoulová
Otázka: Dotaz na věrohodnost zápisu z jednání zastupitelů (Miroslav Hrubý 27.6.2018 8:26)
Děkuji za vysvětlení technické chyby při vkládání zápisu na úřední webové stránky. Nicméně, protože se zapsané odpovědi obou místostarostů na dotaz Zs, Ing. R. Štefaniče v interpelaci 28. 5. 2018 zásadně liší od odpovědí, které reálně zazněly - ptám se, zda úřad MČ sám zápis zpřesní? Na dotaz o "voze" zápis zaznamenal odpovědi "o koze."
A protože nejde o "ne/vysypaný" odpadkový koš, ale v důsledcích a souvislostech o omezení občanů v možnosti uplatnit svá ústavní práva, zřejmě (nepodaří-li se nápravu zajistit tzv. doma) bude nutné znovu požádat o pomoc některý z nadřízených orgánů.

Děkuji za doplnění, případně o vysvětlení proč zápis k dotazu nemohl zaznamenat odpovědi ve smyslu dotazu věrně, ve zkrácených výrocích všech interpelovaných.

M. Hrubý
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 27.6.2018 13:12)
Dobrý den, pane Hrubý,
vedle zápisu z jednání je zveřejněn také stenozáznam. V něm může každý najít doslovné znění diskusí a jednání, které nelze doslova uvádět v zápise. Zápis je ověřován zvolenými zastupiteli, kteří neměli v tomto smyslu žádnou připomínku.
Děkujeme za pochopení.
Kateřina Marhoulová
Otázka: Dotaz na zápis z jednání zastupitelů (Miroslav Hrubý 25.6.2018 12:40)
Dobrý den.
28.5.proběhlo 19. zasedání ZMČ.Zápis z jednání není, ani téměř po měsíci na webových stránkách k nalezení. Existuje nějaký relevantní důvod jeho nezveřejnění? Na webu zveřejněný stenozáznam, podle zákona oficiální ověřený.zápis nenahrazuje.
Děkuji za vysvětlení. Lépe za doplnění povinně zřizovaných úředních webových stránek.
M.Hrubý
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 25.6.2018 13:47)
Dobrý den, pane Hrubý,
velice se omlouvám za komplikaci, muselo dojít k technické chybě při vkládání souboru na naše stránky. Mou chybou samozřejmě je, že jsem si vložený zápis nezkontrolovala, za což se velice omlouvám, v tuto chvíli už je vše v pořádku.
Hezký den,
Kateřina Marhoulová
Otázka: Žádost o byt (Alena Nová 25.6.2018 10:42)
Dobrý den,
ráda by jsem zažádala Čakovický sociální byt a chci se zeptat, jaké jsou podmínky k získání?Jsem matka samoživitelka,trvalý pobyt tady zatím nemám

Děkuji
Odpověď: (Linda Tomasová 27.6.2018 9:30)
Dobrý den, paní Nová,
naše městská část sociálními byty nedisponuje. Ty má ve správě Magistrát hlavního města Prahy, kam je možné se obrátit. Odkaz na stránky magistrátu s informacemi o bydlení pro sociálně potřebné občany zde:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/bydleni/chci_bydlet/odkazy_na_internetove_stranky_uradu.html
U nás je možné podat si žádost o byt, i když nejste trvale hlášena v naší městské části. Jen Vás musím upozornit, že součástí žádosti je platba 500Kč a v tuto chvíli evidujeme 192 žadatelů o byt, kdy se ročně uvolní cca 10bytů.

S přáním hezkého dne, Linda Tomasová (referentka OBHSB)

Otázka: kácení stromů (Emma Nováková 20.6.2018 10:36)
Dobrý den, ráda bych se zeptala proč se v poslední době v Čakovicích rozrostlo kácení vzrostlých stromů.
1.Pokácení 2 mohutných a zdravých stromů v zámeckém parku (lokalita u kamenného mostku/pramene potoka),
2.Revitalizace Husova Parku (i přesto, že jste uvedli v projektu, že se odstraní pouze nemocné a proschlé dřeviny, došlo k pokácení i zdravých tůjí, smrků, borovic)
3.Kompletní pokácení prostranství před školičkou u Sparťánka (toto považuji za zcela nelogický zásah do ekosystému – jednalo se zdravé stromy)

Musím říct, že mě osobně je z toho opravdu smutno. V poslední době Čakovice ztrácí svoje kouzlo. Pouze se tu staví, kácí a betonuje.
V projektu revitalizace plánujete bohatou náhradu stromů formou nové výsadby. Musíte si ovšem uvědomit, že se nebude jednat o vzrostlé stromy. Bude trvat desítky let, než stromy vyrostou, aby poskytly dostatečný stín. Každý strom by se měl chránit a ne zbytečně kácet.

Děkuji předem za Vaši reakci k jednotlivým bodům.

Odpověď: (Kateřina Marhoulová 21.6.2018 8:42)
Dobrý den,
na základě vyjádření místostarosty Daniela Kajpra Vám zasílám reakci k jednotlivým kácením:
1. podle dendrologického posudku byly oba stromy v havarijním stavu, hrozilo riziko rozlomení a pádu
2. i na tyto stromy je dendrologický posudek, který je hodnotí jako stromy s nízkou dobou dožití, navíc nepůvodní dřevinu
3. za období 2014 – 2018 bylo vykáceno do 100 ks stromů a vysazeno 550 ks.

Hezký den, Kateřina Marhoulová

Otázka: rekonstrukce aut. zastávek v Miškovicích (Kapalová Vlasta 5.4.2018 11:00)
Dne 3.4.2018 začala v Miškovicích v ulici Polabská rozsáhlá rekonstrukce autobusových zastávek a zbudování dalších zastávek. Velice mě překvapilo, že jsem nikde nenašla zmínku o poměrně rozsáhlých pracech v naší obci, ani na Vašich stránkách ani na web. stránkách Ropidu. Pouze jen několik obyvatel, kterých se tato akce bezprostředně týkala, dostali do schránky malý lístek Oznámení o tom, že bude probíhat rekonstrukce stávajících autobus. zastávek v ul. Polabská, U Zbrojnice a Všetatská. Toto upozornění vydala f. INPROS PRAHA. Domnívám se, a nejen já, že si jako obyvatelé Miškovic zasloužíme informaci od našeho Mú, protože se to týká doslova všech obyvatel Miškovic. Chtěla bych vysvětlení, proč se budují další 2 zastávky v tak malé obci jako jsou Miškovice a proč nikde není žádné vysvětlení ani informace. Ani na web. stránkách ani na úřední tabuli. Děkuji Kapalová V.
Odpověď: (Ing. Jiří Vintiška 6.4.2018 8:04)
Vážená paní Kapalová,
děkujeme za Váš podnět, ale náš úřad o zahájení této akce nebyl informován, tedy nemohl informovat ani veřejnost. Já osobně jsem se o zahájení stavby dozvěděl až minulý týden ve středu a obratem jsem si po Velikonocích domluvil na úterý 3.4. 8:00 se stavbou schůzku přímo na místě, abych se dozvěděl o rozsahu akce a časovém harmonogramu. Akci realizuje TSK hl. m. Prahy, která je investorem a také správcem (kvazi vlastníkem) komunikace. Uvedené komunikace nespadají pod správu čakovické radnice.
Musím Vás opravit, nejde o žádnou rozsáhlou akci ani o budování nových zastávek. TSK zpevňuje (opravuje) podklady pod stávajícími místy, kde autobusy zastavují a vytlačují “koleje”
do povrchu vozovky. Dále se podle současných norem zvyšují nástupní hrany zastávek (přilehlé chodníky), aby se zlepšil nástup v rámci bezbariérovosti. Při té příležitosti na Polabské vzniká na požadavek ROPIDu záložní zastávka, kterou ale MČ Praha-Čakovice požadovala neosazovat označníky a požadovala ji ponechat jen jako rezervu pro případné výluky nebo do budoucna až bude případně někdy zrušena výstupní zastávka u zbrojnice v ulici Všetetské (zatím toto není v žádném aktuálním záměru).

Jak jsem byl 3.4. informován, oprava povrchů vozovek pod zastávkami a práce na zvýšení chodníků při zastávkách potrvají jeden měsíc. Podobné opravy TSK provádí bez dalších podrobností pro veřejnost, pokud dochází k posunu zastávek, jsou informováni cestujíci standardním způsobem pražskou zastávkovou službou (vývěska na označníku). Toto se děje v celé Praze stejným způsobem a úřad naší městské části není účasten ani na rozhodování o organizaci a na realizaci těchto procesů.

S pozdravem
Ing. Jiří Vintiška
místostarosta
Otázka: přechod v ulici Schoellerova (Hana Nováková 8.12.2017 15:33)
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jestli plánujete v blízké době udělat přechod pro chodce v ulici Schoellerova v okolí autobusové zastávky Krystalova. Zároveň by bylo víc než vhodné vyřešit toto místo, kde se v době deště tvoří obrovské louže a jedoucí auta doslova sprchují procházející chodce (moje dnešní zkušenost při problematickém přecházení silnice od zastávky Krystalova s dvouletým dítětem a novorozencem v kočáru).Děkuji za odpověď. Hanka Nováková
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 11.12.2017 16:08)
Dobrý den, paní Nováková,
přechod pro chodce v uvedeném místě je naplánován a bude realizován i spolu se zpomalovacím prahem. Projekt je připraven již od roku 2015 a je vydáno územní rozhodnutí, ovšem z důvodu složitého projednávání byl projekt opožděn zhruba o rok. Předpokládaná realizace je v roce 2018, kdy by mělo být získáno stavební povolení.
Pokud jde o stav vozovky, městská část není správcem komunikace, tedy stížnost na kvalitu povrchu předáváme TSK hl. města Prahy, která je správcem této komunikace.
S pozdravem, Kateřina Marhoulová - vztahy s veřejností
Otázka: (Romana Váňová 1.12.2017 16:06)
Dobrý den,
bude ještě do konce roku někde v Čakovicích umístěn kontejner na nepotřebné věci, např. mojí sedací soupravu??
Děkuji za odpověď
Romana Váňová
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 4.12.2017 10:57)
Dobrý den, paní Váňová,
poslední kontejner na nepotřebné věci byl v tomto roce umístěn 22.11.2017. Nyní bych Vám doporučila použít sběrné místo ve Kbelích, kde je to zdarma, případně kontejnery v ulici Na Bahnech za symbolický poplatek.
S pozdravem, Kateřina Marhoulová
Otázka: Změna trvalého bydliště (Nejmanová 20.11.2017 13:17)
Dobrý den,
stěhujeme se do Čakovic. Prosím o informaci, zda je možné na Vašem úřadě zařídit současně přihlášení se k novému trvalému pobytu a požádat o nový OP? Popřípadě na kterém úřadě P9 toto lze udělat současně?
A obdobně prosím o informaci, jak je to s placením poplatků za odpad - musí se k tomu člověk přihlásit na Vašem úřadě, jak postupovat?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (Renata Krištofová 20.11.2017 14:27)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu sděluji, že k trvalému pobytu se můžete přihlásit pouze v místě tohoto pobytu - tedy v Čakovicích. Žádost o občanský průkaz
o který lze zažádat až po přihlášení k pobytu však u nás podat nelze. Žádosti o OP vyřizují pouze správní obvody, tedy Praha 1 – 22. Žádost lze však
podat kdekoli, i mimo hl.m.Prahu. Současně tedy obě záležitosti vyřídit nelze.
Z Vašeho dotazu není jasné kam se stěhujete. V případě bytu ve vlastnictví se odvoz odpadu vyřizuje se společenstvím vlastníků, v případě, že
se stěhujete do rodinného domu, musíte smlouvu o odvozu odpadu uzavřít s firmou, která odvoz v dané lokalitě provádí.
Pouze v případě přidělení obecního bytu je záloha za odvoz odpadu započítána v ceně za služby.

Renata Krištofová
Evidence obyvatel
Otázka: Co bude za tratí směr Letňany Lesopark (Jana Peterová 12.11.2017 9:07)
Dobrý den, co je to za stavbu za tratí na cyklistické trase směr Lesopark Letňany? Jestli tam plánujete lavičky, koše, lampy a dětské hřiště?
Děkuji za odpověď Peterková
Odpověď: (Ing. Jiří Vintiška 15.11.2017 13:45)
Dobrý den.
Děkujeme za dotaz. V daném úseku probíhá souvislá údržba povrchu na cyklotrase A27. Záměrem MČ Praha-Čakovice v lokalitě Havraňák, vč. jižního a severního rozšíření je zachovat v maximální možné míře přirozeně rostoucí les nebo skupiny dřevin s maximálním důrazem na fungování stávajících biotopů a ekosystémů. Naším cílem není z tohoto území dělat upravený park jako v Letňanech. Z toho důvodu tedy neplánujeme umístění veřejného osvětlení ani košů do této lokality. Lavičky v této lokalitě budou řešeny především formou upravených kmenů podél cest.

S pozdravem
Ing. Jiří Vintiška, místostarosta
Otázka: Oprava siknice (Bronislav Kročil 25.10.2017 22:39)
Dobrý den,
v letních Čakovických novinách, byla publikována mapa oprav v ulicích v naší obci. V tomto měsíci měla být realizována oprava silnice za Baumitem okolo rybníka. Blíží se konec měsíce, a oprava ještě nezačala. Tuto silnici denně využívám několik let a její stav je rok od roku katastrofický. Existuje nějaký bližší harmonogram opravy této komunikace?
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 31.10.2017 11:03)
Dobrý den,
dle sdělení investora bude oprava dotazované silnice probíhat od 30.10.2017 do cca 30.11.2017.

S pozdravem, Kateřina Marhoulová - vztahy s veřejností
Otázka: Odvoz trideneho odpadu Na Barikadach (Jana Budacova 17.10.2017 23:09)
Dobry den, rada bych se zeptala,zda je mozno zintenzivnit odvoz trideneho odpadu v ulici Na Barikadach. Je dlouhodobe nedostacujici, kolem kontejneru se neustale hroˇadi papir a plast, nasledne poletuje a znecistuje okoli. V zajmu mestske casti by melo byt,aby obyvatele tridili, tady vsak podpora chybi. Pokud je nutna fotodokumentace, myslim,ze vsichni z okoli radi poridi. Dekuji
Odpověď: (Kateřina Marhoulová 18.10.2017 8:32)
Dobrý den,
dle mých informací z ORUO (Odbor rozvoje a údržby obce) je v současnosti papír odvážen 2x týdně a plast 3x týdně s tím, že je možné navýšení papíru na 3x týdně, plastu na 4x týdně. Pro tento požadavek na MHMP bude nyní nutné stanoviště monitorovat a teprve s fotografiemi jej odeslat. Navýšení svozu tedy zařídíme, jakmile nějaké fotografie budeme mít. Pokud nám s tím občané ulice pomohou, budeme určitě moc rádi a situace se tak urychlí (foto prosím na mail marhoulova@cakovice.cz).
Děkuji a přeji hezký den, Kateřina Marhoulová - vztahy s veřejností
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10