www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:STŘEDA 23.09.2020 SVÁTEK MÁ:BERTA}

Stručně o městské části


Městská část Praha-Čakovice sousedí s pražskými městskými částmi Letňany, Ďáblice, Březiněves, Vinoř a Kbely a obcemi Středočeského kraje Hovorčovice, Veleň (Mírovice) a Přezletice.

Rozloha: 1019 ha (13. nejrozlehlejší z 57 městských částí)
Menší jsou např. Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 7 a sousedé (Letňany, Kbely, Ďáblice, Vinoř)
Větší jsou např. Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 9, Praha 10

Počet obyvatel (k 26.11.2012 dle demografické studie, zpracované pro MČ Praha - Čakovice): 11 051 (20. nejlidnatější z 57 městských částí)
Menší jsou např. Praha 16, Praha 22, a sousedé (Kbely, Ďáblice, Vinoř)
Větší jsou např. Praha 1-10 a sousedé (Letňany)

Znak městské části 1)


Katastrální území Čakovice
Území je z hlediska funkčního využití velmi různorodé. Nacházejí se zde rezidenční oblasti se zástavbou rodinnými domy, rezidenční oblasti se zástavbou bytovými domy, průmyslové a skladové areály v různém stupni revitalizace (Cukrovar, Impera park, AVIA) a také neurbanizované plochy, které jsou či budou určeny v budoucnu k zastávbě či lépe ke vzniku zeleně (lesoparky, zeleň nelesního typu atp.).
Přirozené centrum Čakovic se nachází v okolí kostela sv. Remigia, který je dominantou území. V centru se nacházejí objekty úřadu městské části, zámek, pobočka pošty a České spořitelny, obchody, restaurace a kluby. Na jižní hranici katastrálního území se nachází železniční stanice tratě Praha-Turnov (-Tanvald).
V Čakovicích se kromě mateřských škol (veřejné a soukromé) a základní školy, nacházejí také střední školy vč. gymnázia (provozované městem i  soukromými subjekty).

Katastrální území Miškovice
Území je téměř čistě rezidenční. Převažuje zástavba rodinnými domy, částečně se v území nacházejí také bytové domy (vč. domů panelového typu z přelomu 80.-90. let). Přirozené centrum území je již dnes méně významné, nachází se v okolí malého rybníku. Území projde v souvislosti s bytovou výstavbou rozvojem a vzroste tak počet obyvatel na katastrálním území.

Katastrální území Třeboradice
Území je téměř čistě rezidenční. Výrazně převažuje zástavba rodinnými domy, první bytové domy byly postaveny v roce 2007. Přirozené centrum území se nachází v okolí rybníku v blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie. Území projde v souvislosti s bytovou výstavbou rozvojem a vzroste tak počet obyvatel na katastrálním území.

-------------
Poznámka:
1) Použití znaku jakékoliv městské části či obce podléhá schválení orgánů příslušné městské části či obce. V opačném případě dochází k porušení platné legislativy ČR. Máte-li zájem o použití znaku MČ Praha-Čakovice, podejte prosím žádost s uvedením způsobu užití na adresu: Rada MČ Praha-Čakovice, nám. 25. března 121/1, 196 00  Praha 9

Schéma umístění MČ v rámci PrahyZnak městské části
25.04.2013 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 97857 x