Přidělení bytu

vyřizuje odbor bytového hospodářství a správy budov

Postup pro zájemce o přidělení bytu:

 • vyplnit „žádost o zařazení do seznamu zájemců o přidělení bytu“ (dále jen „žádost“). Veškeré osoby zapsané v žádosti a jsou zletilé (nad 18let) musí podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • žádost je ke stažení zde,
 • uhradit částku 500,- Kč na pokladně ÚMČ Praha-Čakovice nebo na účet č. 9021-2000922389/0800, VS:6490001. Do poznámky pro příjemce uveďte: žádost o byt a vaše příjmení,
 • do podatelny ÚMČ Praha-Čakovice přinést vyplněnou a podepsanou žádost i s potvrzením o úhradě částky 500,- Kč nebo vše poslat na info@cakovice.cz,
 • po zaevidování obdržíte dopis s informací, pod jakým číslem je vaše žádost vedena,
 • nového zájemce o byt navrhuje radě městské části bytová komise.

Bližší informace na telefonním čísle 283 061 428 nebo na e-mailu tomasova@cakovice.cz.

Postup při prodlužování nájemní smlouvy:

 • každý nájemce je povinen 90 dnů před uplynutím platnosti nájemní smlouvy doručit do podatelny ÚMČ Praha-Čakovice, příp. na e-mail: info@cakovice.cz vyplněnou a podepsanou „žádost o prodloužení nájemní smlouvy“ (dále jen „žádost“),
 • žádost je ke stažení zde,
 • v případě zaslání žádosti e-mailem, budete informováni o jejím přijetí,
 • nájemní smlouva bude prodloužena jen v případě, nebude-li evidován na uvedeném bytě dluh na nájmu,
 • po schválení žádosti radou MČ a připravením nájemní smlouvy, budete kontaktováni.

Bližší informace na telefonním čísle 277 003 443 nebo na e-mailu veckova@cakovice.cz.