Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáž ev. č. 406, na pozemku parc. č. 1288/81, obec Praha, k. ú. Čakovice

Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáž ev. č. 406, na pozemku parc. č. 1288/81, obec Praha, k. ú. Čakovice
Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáž ev. č. 406, na pozemku parc. č. 1288/81, obec Praha, k. ú. Čakovice
Aktualizováno: 22.12.2021 – Zita Žežulková