Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích MČ Prahy 18 a 19

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích MČ Prahy 18 a 19
Aktualizováno: 24.06.2022 – Alena Brabcová