Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Na Kačence - Ke Zlatému kopci, k.ú. Miškovice

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Na Kačence - Ke Zlatému kopci, k.ú. Miškovice
Aktualizováno: 29.06.2022 – Alena Brabcová