"Kotlíková dotace"

Využijte dotaci až 180 000 Kč na výměnu starého neekologického kotle na uhlí (koks) s ručním přikládáním, nesplňujícím min. emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Pokud tyto domácnosti využijí poslední příležitosti k získání finančních prostředků poskytovaných EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, mohou z těchto zdrojů uhradit až 95% nákladů na pořízení nového tepelného zdroje. 

Neváhejte, příjem elektronicky podaných žádostí o dotaci bude ukončen již 31. 8. 2022 v 23:59 hod. včetně! 

Podání žádosti není vázané na realizaci výměny, žádost můžete podat před zahájením výměny kotle. Dotace jsou určeny Vám, kteří vlastní a bydlí v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě a průměrný čistý roční příjem na člena Vaší domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč. 

Výměnu starého kotle není nutné celou financovat z vlastních prostředků, stačí podat žádost a můžete získat zálohu 60 % z dotované částky. Pokud jste tedy topili výše specifikovaným kotlem na uhlí (koks) s ručním přikládáním, který jste od 1. 1. 2021 včetně vyměnili nebo se jej teprve chystáte nahradit (na vlastní realizaci budete mít 2 roky od schválení žádosti RHMP), vybírejte výrobky uvedené v „Seznamu výrobků a technologií“ (SVT), splňující nízko emisní požadavky (ekodesing) a nahraďte jej nízko-emisním tepelným zdrojem podporovaného typu: Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže - max. výše dotace 130 000 Kč, Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - max. výše dotace 130 000 Kč, Tepelné čerpadlo - max. výše dotace 180 000 Kč, Plynový kondenzační kotel - max. výše dotace 100 000 Kč, (instalace plynových kondenzačních kotlů bude podpořena pouze v případech, kdy náklady spojené s výměnou kotle prokazatelně vznikly od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, nebo byla na jeho instalaci vystavena závazná objednávka s datem nejpozději 30. 4. 2022). 

Zákaz používání kotlů, nesplňujícím min. emisní třídu 3, má sice odloženou platnost, ale o dotaci žádejte letos, neboť termín ukončení příjmu žádostí v této výzvě se tímto nemění! Pro získání dalších upřesňujících informací k vyhlášenému Programu (schválený 20. 6. 2022 Radou hl. m. Prahy), návodu a vzorů dokladů, sledujte úřední desku a webové stránky portalzp.praha.eu, záložka: „ENERGETIKA“/ „KOTLÍKOVÉ DOTACE IV“.

Podrobnosti zde

kotlíková dotace
Aktualizováno: 15.07.2022 – UMC_ UMC