www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:ČTVRTEK 22.10.2020 SVÁTEK MÁ:SABINA}
ÚŘAD / Struktura úřadu / Odbor občanskosprávní

Odbor občanskosprávní - OOS


 • ověřuje shody opisu nebo kopie s listinou a ověřuje pravost podpisu
 • vede evidenci obyvatel MČ
 • přihlašuje k trvalému pobytu na území MČ
 • vede správní řízení při rušení trvalého pobytu
 • vydává rybářské lístky  
 • poskytuje informace k získání občanských průkazů a cestovních dokladů, které vydává pouze ÚMČ Praha 18
 • poradí kam se obrátit při jiných záležitostech občansko správních
 • v samosprávné činnosti organizuje "vítání nových občánků"
 • zajišťuje konverzi dokumentů v souvislosti s činností datových schránek
 • spolupracuje na přípravě a průběhu voleb ´
 • vydávání rybářských lístků
 • vykonává administrativní práce související s činností odboru
 • spolupracuje s dalšími odbory ÚMČ
 • vykonává další práce, které jsou uloženy vedením Úřadu
Evidence obyvatel
Rybářské lístky
  Jméno Funkce E-mail Oddělení Telefon
  Fuchsová Renata referent fuchsova@cakovice.cz 283 061 417
  Krištofová Renata referent kristofova@cakovice.cz 283 061 418
  Řepková Martina vedoucí odboru repkova@cakovice.cz 283 061 416